Produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger til sorteringspunkter i København

Nærværende udbud omhandler produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger til ca. 750 sorteringspunkter på offentlige arealer i København. Affaldsløsningerne dækker over tre typer, hhv. en Kube, en Top inkl. inderbeholder i brønd og et Affaldsskjul til en 660 L 4-hjulet beholder (i det følgende benævnt Kube, Top og Affaldsskjul).

På baggrund af en afholdt designkonkurrence har C.F. Møller Denmark A/S udviklet designet af affaldsløsningerne til de fremtidige sorteringspunkter i København.

Rammeaftale er i to faser

Rammeaftalen med den vindende tilbudsgiver (Leverandør) består af to faser: 1) Produktudviklingsfasen, hvor den vindende tilbudsgiver (Leverandør) skal produktudvikle affaldsløsningerne i et tæt samarbejde med Designer og Ordregiver. 2) Anskaffelsesfasen, hvor den vindende tilbudsgiver (Leverandør) skal producere og levere de udviklede affaldsløsninger.

I anskaffelsesfasen forventer Ordregiver at bestille ca. 2.250 affaldsløsninger (fordelt på hhv. 1.350 stk. Kuber, 450 stk. Toppe og 450 stk. Affaldsskjul). Ordregiver forpligtiger sig kun til at aftage de af udbuddet omfattede affaldsløsninger i det omfang, kommunens løbende behov tilsiger det. De af Ordregiver estimerede mængder er således Ordregivers bedste skøn pt., men er ikke bindende for Ordregiver.

Anlæg, montage samt drift, service og vedligehold af affaldsløsningerne er ikke indeholdt i rammeaftalen.

Baggrunden for og formålet med etablering af sorteringspunkter på offentlige arealer i København

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog i 2018 Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024. I planen sættes der ambitiøse mål om, at 70 pct. af husholdningsaffaldet i København skal indsamles til genanvendelse, at CO2-udledningen skal reduceres med 59.000 tons og at genbruget i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter skal tredobles. Ét af midlerne til at nå målet om indsamling af 70 pct. af københavnernes husholdningsaffald til genanvendelser er at sikre, at københavnerne i deres hverdag har adgang til at kildesortere deres affald på en let tilgængelig måde.

Københavns Kommune vil derfor etablere ca. 750 såkaldte sorteringspunkter i byens offentlige rum. Et sorteringspunkt er et antal affaldsløsninger opstillet samlet i en lille ø. Med sorteringspunkterne får de fleste københavnere mulighed for at aflevere deres kildesorterede affald både i deres baggård og ude på gaden.

Sorteringspunkterne vil blive placeret i forskelligartede byrum, der har forskellige forudsætninger og begrænsninger ift. opstilling af byinventar. Fx vil det ikke være muligt at tømme sorteringspunkterne med kran i alle byrum, hvorfor en affaldsløsning med beholdere på hjul inde i affaldsskjul vil være nødvendigt disse steder.

I nogle tilfælde kan det vise sig fordelagtigt at kombinere forskellige affaldsløsninger, andre steder vil et sorteringspunkt kun være baseret på fx Toppe eller Kuber. Et sorteringspunkt kan derfor blive sammensat af forskellige typer af affaldsløsninger (Kube, Top eller Affaldsskjul).

 

Udbudsbekendtgørelse (pdf):

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på webportalen Byggeweb www.rib-software.dk/udbudsportal  (søg efter TN-nummer: TN375237A)

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen