Ny analyse: sådan kan inderhavnsbroen forbedres

Ny analyse fremsætter konkrete forslag for, hvordan udfordringer og uhensigtsmæssige situationer på og omkring Inderhavnsbroen kan løses

Hver dag krydser mere end 15.000 cyklister Inderhavnsbroen, der forbinder Nyhavn og Christianshavn. Selvom langt de fleste klarer turen uden slinger i valsen, er der alligevel daglige udfordringer. Især på og omkring til- og frakørselsramperne opstår der uhensigtsmæssige situationer, når fodgængere, cyklister og bilister skal krydse hinanden.

Ved budgetforhandlinger for 2020 blev der derfor afsat penge til en foranalyse og skitsering af tiltag, der kan forbedre cykelforholdene ved Inderhavnsbroen. Analysen er nu klar, og den skal drøftes på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune mandag d. 11. januar.

– Det er ingen hemmelighed, at Inderhavnsbroen har nogle udfordringer, som vi i Københavns Kommune selvfølgelig er nødt til at gøre noget ved, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen 

– Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu med analysen i hånden står med konkrete bud på, hvordan vi kan forbedre forholdene omkring broen, så den bliver så nem og uproblematisk at krydse, som den skulle have været fra start, siger Ninna Hedeager Olsen.

En del af de eksisterende udfordringer ved og omkring Inderhavnsbroen er et resultat af broens popularitet. Den blev oprindeligt bygget til at håndtere 7.000 krydsende cyklister i døgnet, men antallet har vist sig at være mere end dobbelt så stort.

Københavns Kommune har gennemført foranalysen i samarbejde med en ekstern rådgiver og med involvering af lokale interessenter, beboere, grundejere og lokaludvalg.

Konkret fremsætter analysen to løsningsforslag: et i Nyhavn og et på Christianshavn. Forslagene kan implementeres uafhængigt af hinanden.

I Nyhavn lægges op til at vende bilernes ensretning, så biltrafikken følges med cyklisterne fra Kongens Nytorv. Den modkørende cykeltrafik ledes ind på en afmærket cykelsti mod ensretningen. Det foreslås at flytte fortove og etablere midterheller og svingbaner for cyklisterne fra både broen og Havnegade.

På Christianshavn-siden foreslås det at udvide det eksisterende stiareal på Grønlandske Handelsplads. Der skal etableres tre heller, og så skal cykelstien gøres mere kurvet for at få cyklisterne til at sænke farten. Desuden foreslås det at etablere både midlertidige og permanente cykelparkeringspladser på Grønlandske Handelsplads. Fordi pladsen er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen og en privat grundejer, kræver ændringerne på pladsen en formel aftale med grundejerne.

– Jeg er meget positiv over for de forslag, analysen kommer med, og jeg ser frem til at drøfte dem på mødet i Teknik- og Miljøudvalget. I mellemtiden håber jeg, at københavnerne vil huske at bruge få sekunder ekstra på at krydse broen og orientere sig, så vi sammen undgår farlige situationer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvornår et eventuelt arbejde med at forbedre Inderhavnsbroen kan gå i gang. Det afhænger blandt andet af, hvad Teknik- og Miljøudvalget beslutter på mandagens udvalgsmøde.

 

Sådan kan udfordringerne på og ved Inderhavnsbroen løses

Nyhavn-siden

Bilernes ensretning vendes langs Nyhavn, så bil- og cykeltrafik følges fra Kongens Nytorv mod Inderhavnsbroen.
Cykeltrafik fra Inderhavnsbroen mod Kongens Nytorv ledes ind på en afmærket cykelsti mod ensretningen.
Ved krydset Inderhavnsbroen/Havnegade/Nyhavn flyttes begge fortove nærmere krydset, og der etableres midterheller
Der etableres svingbaner for cyklisterne fra broen og fra Havnegade.

Christianshavn-siden

Cykelstien gives et mere kurvet forløb for at få cyklisterne til at sænke farten.
Cykelstien får bremsezoner, svingbaner og optegnede krydsningspunkter.
På Grønlandske Handelsplads udvides det eksisterende stiareal for både fodgængere og cyklister. Der etableres desuden 110-130 permanente og 260-330 midlertidige cykelparkeringspladser.
Fordi Grønlandske Handelsplads er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen og en privat grundejer, kræver ændringerne på pladsen en formel aftale med grundejerne.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen