Invitation til at deltage i partnerskab for genanvendelse af madrasser

I Danmark smider vi rigtig mange madrasser Det vides ikke præcis hvor mange, men et godt bud er at det er omkring 500.000 madrasser om året.

Kun metalfjedrene genanvendes – resten forbrændes. 

I Holland indsamles og genanvendes omkring 75% af madrasserne og laves til nye produkter.

Vi har i Ressource- og Affaldsplanen 2024 (RAP24) et mål om at genanvende 70 % af husholdningsaffaldet i 2024. For at vi kan nå det mål, er vi nødt til at begynde at arbejde med nye fraktioner som hidtil ikke er blevet genanvendt. Madrasser fylder rigtig meget i vores storskrald og på genbrugspladserne, så vi vil gerne finde en bedre måde at håndtere dem på.

Derfor ønsker Københavns Kommune at etablere et innovativt partnerskab for genanvendelse af madrasser. Vi ønsker at samarbejde med aktører fra hele værdikæden hvilket vil sige:

  • Kommuner og regioner
  • Producenter og forhandlere
  • Affaldsselskaber og transportører
  • Videnspartnere

Partnerskab for genanvendelse af madrasser skal som udgangspunkt være bygget op om 4 fælles udviklingsmål:

  1. Kortlægge mængden af afsatte madrasser i Danmark
  2. Undersøge business casen for at etablere genanvendelseskapacitet i Danmark
  3. Klarlægge den bedst mulige infrastruktur for indsamling af madrasser i Danmark
  4. Udvikle et roadmap for at madrasser kan blive genanvendt i Danmark

Interesseret?

Er din virksomhed/organisation interesseret i at være en del af partnerskab for genanvendelse af madrasser, så kontakt projektleder Thomas Thorin, Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvis du gerne vil vide mere, kan du melde dig til vores web-konference d. 26. maj her.  

Hvis du gerne vil være med i partnerskabet, skal du beskrive din grundlæggende idé og hvordan I ser jeres rolle i partnerskabet.

Forslag skal være modtaget senest den 18. juni 2021.

Vi forventer at lancere partnerskabet i fællesskab med 5-10 kernepartnere på tværs af værdikæden med udgangen af august 2021. Inden da vil der blive afholdt et arbejdsmøde for de udvalgte parter i København.

Der indgås en samlet skriftlig partnerskabsaftale mellem partnerne. Som partner skal man være indstillet på at bidrage med egne timer eller andre ressourcer.

Projektresultater vil blive offentliggjort løbende.

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen