Intervare A/S får sidste chance for at rette op på arbejdsvilkår

Københavns Kommune afkræver fortsat Intervare A/S efterbetaling til chauffører, der har leveret dagligvarer til kommunens borgere.

Der er fortsat problemer med løn- og arbejdsforhold for de chauffører hos Intervare A/S, der leverer dagligvarer til ældre, personer med handicap og andre borgere i Københavns Kommune, som ikke selv kan klare de daglige indkøb.

Intervare A/S får derfor en frist frem til den 3. september 2021 til at sikre efterbetaling af chaufførerne og til at rette op på en række kritiske arbejdsforhold. Sker det ikke, vil det få konsekvenser – i form af fx bod, tilbageholdelse af vederlag eller i yderste konsekvens ophævelse af kontrakten.

”Vi vil ikke acceptere, at mennesker, der løser opgaver for Københavns Kommune, bliver udnyttet til at arbejde under forhold, som er langt under standard på det danske arbejdsmarked og til en alt for lav løn. Det er sidste udkald for Intervare til at rette op på forholdene og give medarbejderne den løn, de har krav på,” siger overborgmester Lars Weiss (S).

Markant underbetaling
Københavns Kommune har siden foråret løbende været i dialog med Intervare A/S, men uden at det er mundet ud i forbedringer af chaufførernes forhold. På baggrund af en grundig undersøgelse af deres løn- og arbejdsvilkår kan kommunen konstatere, at chaufførerne i gennemsnit er blevet underbetalt med 11.000 kroner pr. person pr. måned i den undersøgte periode.

Samtidig har de reelt ikke haft mulighed for at afholde ferie eller melde sig syge, ligesom de risikerer sanktioner i form af eksempelvis bøder, hvis de har fravær fra arbejde eller er forsinkede.

Intervare A/S har kontrakt med Københavns Kommunes Socialforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der hjælper ældre borgere og andre borgere, som ikke selv kan købe ind. Sundheds- og omsorgsborgmesteren forlanger handling hurtigt:

”Nu må Intervare tage sig sammen og betale de penge, de skylder chaufførerne. Min tålmodighed er ved at slippe op. De lever åbenlyst ikke op til den kontrakt, de har med Københavns Kommune, og det skal de få bragt i orden nu! De medarbejdere, som vi samarbejder med, skal have en ordentlig behandling og en ordentlig løn. Og ellers må vi annullere kontrakten,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Krav om efterbetaling og redegørelser
Københavns Kommune kræver, at Intervare A/S efterbetaler løn til de pågældende chauffører for den undersøgte periode og efterfølgende dokumenterer dette over for kommunen. Intervare A/S skal også redegøre for, hvordan virksomheden fremadrettet vil sikre chaufførerne en ordentlig løn, der matcher den mest almindelige overenskomst på området.

Hvis virksomheden ikke imødekommer kommunens krav inden fristen, skal Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget beslutte, hvilke sanktioner Københavns Kommune vil møde Intervare A/S med.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen