Forhåndsmeddelelse om markedsdialog vedrørende genudbud af Rammeaftale om levering af skærmbriller

Kort beskrivelse:

Bemærk, at udbuddet ikke er offentliggjort; der er derimod blevet offentliggjort en forhåndsmeddelelse på TED via Mercell på den angivne dato for offentliggørelse. Bemærk dertil også, at datoen under ”frist” ikke henviser til en tilbudsfrist, men er derimod en frist for at indmelde et ønske om at deltage i markedsundersøgelsesfasen.

Såfremt du ønsker at deltage, opfordres du til at sende en mail herom til udbudskonsulent Andrea Garcevic på vi7h@kk.dk inden udløbet af ovenstående frist.

Udbuddet er et EU-udbud af en rammeaftale med forventet kontraktstart 1. juni 2023. Formålet med rammeaftalen er, at Københavns Kommune får dækket sit behov for indkøb af skærmbriller. Rammeaftalen retter sig mod ansatte.

Proces

For udarbejdelsen af udbudsmaterialet ønsker Københavns Kommune at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen heraf med markedsaktørerne inden for rammerne af den lovlige markedsdialog, som kan finde sted i medfør af udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

Kriterier for deltagelse i markedsdialog

Det forudsættes, at leverandøren eller sammenslutningen af leverandører kan foretage synstests og sælge briller i København og København Omegn.

Dialogens rammer

Københavns Kommune vil udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. De efterfølgende møder vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. Møderne forventes at vare maksimalt to timer, afholdt af Københavns Kommune i løbet af november 2022, og møderne forventes afholdt individuelt.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top