Bavnehøj Allé – forbindelse og mødested

Opgaven

Rådgiver skal med udgangspunkt i anlægsprogrammet udarbejde dispositions­forslag, projektforslag og et udbudsprojekt, som danner grundlag for et udbud af entreprisen for Bavnehøj Allé og forbindelsen gennem Vestre Kirkegård.

Den samlede økonomiske ramme er på 18 mio. kr. dækker alle omkostninger i forbindelse med projektet herunder forundersøgelser, registreringer, rådgiverhonorar, uforudsete udgifter og anlægsarbejder inklusive bygherreleverancer.

Anlægsprogram

  • En analyse af hvordan projektet kan koble sig på og styrke forbindelserne de omkringliggende kvarterer. Både i diagram og tekst.
  • En trafikanalyse af idéoplæggets forslag til trafikale forhold, adgangsforhold mv. herunder påvirkninger i det omkringliggende kvarter.
  • Kvalificere placeringen og omfanget af indgangen ved Sjælør Boulevard iht. klimatilpasningsprojektet.
  • Udarbejde et koncept for belysning for projektet med fokus på indgangene til kirkegården og forbindelsen hen over kirkegården.

Anlægsprojekt

  • En fornyelse af midterrabatten på Bavnehøj Allé,
  • Etablering af en kvarterplads for enden af alléen
  • Bearbejdning af stiforbindelsen på tværs af kirkegården
  • En ny og tilgængelig indgang til Vestre Kirkegård fra Sjælør Boulevard
  • En låge i kirkegårdhegnet ved Natalie Zahles Vej
  • 1 til 1 genopretning af Bavnehøj Allé med undtagelse af den del af alléen, hvor der anlægges en ny kvarterplads.

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb på

https://www.rib-software.dk/udbudsportal under Byggeweb nr. TN779215.

Hvis tilbudsgiver ønsker support til, hvordan Byggeweb fungerer, henviser TMF til

https://www.rib-software.dk/support/.

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen