VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE VORES FOLKESKOLE?


Det er et fælles ansvar ved skoleledere, pædagoger, lærere, forældre og elever at sikre, at alle børn trives og bliver så dygtige, de kan. 

Derfor indbyder politikerne i Børn– og Familieudvalget alle interesserede til at deltage i workshops i løbet af oktober og november, hvor vi sammen skal udvikle idéer til fremtidens folkeskole.

Du har mulighed for at tilmelde dig workshops med forskellige temaer. Vi anbefaler, at du hurtigst muligt, og senest 5 dage før, vælger den temaworkshop, som du har særlig interesse i, og også gerne deltager på den afsluttende opsamlingsworkshop. 

Tilmeld dig ved at skrive til tilmelding@kalundborg.dk.

Der er begrænsede pladser, da alle anbefalinger fra sundhedsstyrelsen følges. 

 


 • Temaworkshop 1: Folkeskolen og lokalsamfundet for bedre læring

  TILMELDING TIL WORKSHOP 1

  1. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

  Den lokale folkeskole er et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet, og lokalsamfundet rummer typisk mange muligheder for samarbejde. Én af intentionerne med folkeskolereformen var, at skolerne skulle åbne sig for det omkringliggende samfund og i højere grad samarbejde med lokalområdets foreninger, virksomheder, kulturinstitutioner m.fl. om at skabe spændende og varieret undervisning for eleverne. På denne workshop vil der være fokus på de udfordringer og muligheder, der ligger i folkeskolens samarbejde med andre aktører i lokalsamfundet. Åben for alle, men særligt relevant for deltagere fra foreningslivet, erhvervslivet, kulturlivet og elevrådene.


 • Temaworkshop 2: De gode overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til uddannelse for bedre læring

  TILMELDING TIL WORKSHOP 2

  6. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

  De seneste år er der kommet ny viden om, hvor stor betydning gode overgange har for børn og unges læring og trivsel. Skiftet fra dagtilbud til skole og igen fra skole til ungdomsuddannelse kan være en stor omvæltning, og derfor er der brug for et særligt fokus på, hvordan vi samarbejder om at hjælpe børn og unge bedst muligt i overgangene. På denne workshop vil der være fokus på de udfordringer og muligheder, der ligger i samarbejdet mellem dagtilbud, folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Workshoppen vil være særligt relevant for deltagere fra dagtilbuddene, uddannelsesinstitutionerne og elevrådene.


 • Temaworkshop 3: Den gode hverdag i skolen for bedre læring

  TILMELDING TIL WORKSHOP 3

  20. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

  Folkeskolen er et vigtigt omdrejningspunkt i hverdagen for rigtig mange børn, unge og forældre. Eleverne tilbringer meget af deres tid i skolen, og skolens evne til at skabe inkluderende læringsmiljøer har stor betydning for deres trivsel i det hele taget. Forældrenes samarbejde med skolen er af afgørende betydning for elevernes læring og trivsel. På denne workshop vil der være fokus på elevernes og forældrenes perspektiver på folkeskolens udfordringer og muligheder. 

  Åben for alle, men særligt relevant for deltagere som forældre, elevrådene, fælleselevrådet og skolebestyrelserne.


 • Temaworkshop 4: Didaktik og pædagogik i skolen for bedre læring

  TILMELDING TIL WORKSHOP 4

  27. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

  Dygtige lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er helt afgørende for at skabe en folkeskole, hvor eleverne lærer og trives. Med folkeskolereformen kom der fokus på, at undervisningen i folkeskolen skal rumme både bevægelse, udeundervisning, digitale læringsportaler mv. Samtidig er samarbejdet mellem forskellige faggrupper blevet styrket, i det pædagogerne i højere grad deltager i undervisningen. På denne workshop vil der være fokus på de didaktiske og pædagogiske udfordringer og muligheder i folkeskolen.

  Åben for alle men i særlig høj grad relevant for medarbejdere på skolerne, medarbejdere i fagcentrene i kommunen, medlemmer af elevrådene samt de faglige organisationer.


 • Opsamlingsworkshop

  TILMELDING TIL OPSAMLINGSWORKSHOP

  21. november 2020 kl. 10.00-15.00

  Efter de fire temaworkshops, afholdes én stor opsamlingsworkshop, hvor deltagerne fra temaworkshops alle er inviterede (dog max 100 i alt) og forskere fra VIVE holder et oplæg om resultaterne af deres undersøgelse af Kalundborg Kommunes folkeskoler. På opsamlingsworkshoppen præsenteres de idéer, der er kommet frem på temaworkshoppene, så deltagerne får mulighed for at høre, hvad der er blevet arbejdet med på de workshops, de ikke selv har deltaget i. Herefter arbejdes der videre med at konkretisere idéerne, finde fælles grund og formulere udsagn/indsatsområder til strategien. Hvor der på temaworkshoppene er blevet kastet en masse idéer op i luften, er der på opsamlingsworkshoppen fokus på at lande de bedste idéer i en fælles skolestrategi. 

  Åben for alle.

Målet er, at vi til sidst står vi med en ny folkeskolestrategi, som indeholder klare 

indsatsområder og sætter en tydelig fælles retning for arbejdet med at drive og udvikle folkeskolen — og som sikrer bedre læring for alle børn.

OBS: Vi overholder myndighedernes retningslinjer omkring coronavirus, og derfor vil der være et begrænset antal pladser til hver workshop. Du skal derfor skynde dig at tilmelde dig for at være sikker på at få en plads.

Se den originale nyhed fra Kalundborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen