Yderligere fokus på beskæftigelsesindsatsen | Nyheder

Analyseenheden pegede i deres rapport på, at det er nødvendigt at gøre en særlig indsats for at få styrket virksomhedsservice i Jobcenteret. Nu sættes der fokus på tre områder, som skal styrke beskæftigelsesindsatsen yderligere.

”Vi ved, at der er en stærk evidens for, at hyppige jobrettede samtaler og virksomhedsrettede forløb ude på virksomhederne giver størst effekt, når de lediges støttes i at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor sætter vi nu fokus på tre områder, som skal gøre det nemmere for vores borgere at komme tilbage på arbejdsmarked”, fortæller Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Opkvalificering af digitale kompetencer
Under covid-19-pandemien har brugen af digitale værktøjer og platforme taget et kvantespring, og der er behov for at have lige så høj fokus på de lediges digitale kompetencer, som de faglige og personlige. Jobcentret ønsker derfor at give de ledige mulighed for at deltage i en online jobklub via en digital platform, som understøtter deres vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

”Gevinsten er mere effektive samtaler mellem ledige og Jobcentret, så tiden med den ledige bruges mere effektivt til at tale konkrete jobåbninger og muligheder for opkvalificering. Den digitale platform giver samtidigt den ledige tiden til at fordybe sig i sin jobsøgning, finpudse ansøgningen, CV og få sparring på disse, og de ledige vil kunne få formidlet job af Jobcentret direkte via platformen”, fortæller Peder Tind.  

Ekstra bistand til udvalgte borgergrupper
Fredericia Jobcenter har 109 højtuddannede ledige akademikere. Ca. 25% af dem har været ledige i mere end 6 måneder. Jobcenteret sætter nu fokus på at få denne gruppe af ledige ud til små og mellemstore virksomheder.

”Indsatsen overfor denne gruppe af ledige, vil Jobcentret køre som et pilotforsøg med 20 akademikere, som bliver matchet med små og mellemstore virksomheder i Fredericia. VI forventer, at pilotforsøget og indsatsen får 70% i job. Samtidigt vil indsatsen give os erfaringer, som Jobcenteret kan gøre brug af og implementere fremover”, siger John Nyborg, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget og fortsætter;

”Fredericias virksomheder løfter allerede et socialt ansvar i Fredericia, og det er vi glade for, men vi ser, at virksomhedsforløbene for de ledige, som har brug for andre rammer og mere håndholdt forløb, kræver en ekstra indsats fra virksomhedens side af, og det samarbejde skal vi udvikle og optimere videre på. Vi håber også at kunne tiltrække nye socialøkonomiske virksomheder til”.

Udsatte på kontanthjælp og ressourceforløb
Endeligt bliver der sat fokus på de udsatte borgergrupper, som har oftest brug for en længerevarende indsats suppleret med både sociale og sundhedsindsatser. Fokus er på, at alle bliver understøttet i så tidligt som muligt at komme i virksomhedsforløb og på den måde få en tilknytning til arbejdsmarkedet igen.

”Flere socialøkonomiske virksomheder ønsker at samarbejde med Jobcentret, for de ser en mulighed for at understøtte de udsatte i at komme i beskæftigelse. Det samarbejde skal vi sætte fokus på, så Jobcentret via virksomhedsforløb får flere borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcentret gør allerede et stort arbejde for at få flere tilknyttet arbejdsmarkedet, og nu prioriterer vi at den indsats målrettes de socialøkonomiske virksomheder. Det er et område, vi skal optimere”, siger Inger Nielsen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Fakta om analyseenheden
Byrådet besluttede i april 2018 at oprette en analyseenhed, der gennem en række analyser skal styrke tilliden til Jobcenteret, skabe en klar retning for arbejdsmarkedsområdet, samt rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Analyseenhedens arbejde resulterede i en række rapporter, som man kan læse mere om her: https://www.fredericia.dk/borger/arbejde-ledighed/analyse-af-arbejdsmark…  

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen