Temperaturmåling på tre plejehjem | Nyheder

I Budget 2022 blev der afsat 500.000 kr. til at lave en temperaturmåling på kommunens tre store plejecentre. Temperaturmålingen skal støtte op om udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan på seniorområdet. Formålet med temperaturmålingen er at få et eksternt indblik i, hvordan plejehjemmene fungerer som hjem for beboerne og deres pårørende og som arbejdsplads for medarbejderne og lederne. Målingens resultater blev præsenteret for Senior- og Socialudvalget på deres seneste udvalgsmøde. 

”Det er vigtigt, at vi interesserer os for den kvalitet i hverdagslivet, beboerne på vores plejecentre oplever. Det gælder både den målbare og den mærkbare kvalitet. Med temperaturmålingen har vi fået et godt indblik i, hvordan hverdagslivet opleves, hvor kvaliteten er god, og hvor der er udviklingsmuligheder. Det skal vi selvfølgelig tage alvorligt og forholde os aktivt til politisk, og det vil vi bl.a. gøre i forbindelse med den forestående budgetlægning. Umiddelbart skal vi især have fokus på mad og måltider, og på indretningen af hyggelige og hjemlige omgivelser”, siger Søren Larsen formand for Senior- og Socialudvalget.  

Det er Senior- og Socialudvalget, som har defineret de områder, der skulle undersøges nærmere, og hvilke plejehjem, der skulle deltage i undersøgelsen.

”Nu har vi et rigtig godt grundlag for at træffe politiske beslutninger, og det kunne være interessant at gentage temperaturmålingen på et senere tidspunkt, eller udvide den til andre plejehjem. Målingen giver os en god viden om beboernes og medarbejdernes trivsel på vores plejehjem. Den giver samtidig god viden om, hvilke indsatser vi kan igangsætte for at skabe forbedringer, også uden at det koster mere. Det er vigtigt, at vi bruger tiden på det rigtige, og at der er god effekt af de tilsyn, der bliver lavet på vores plejehjem”, siger Kirsten Hassing Nielsen, næstformand i Senior- og Socialudvalget.

Der er også ros fra Seniorrådet, der har fået undersøgelsen til orientering.

”Vi har stor ros til Senior- og Socialudvalget for at lave undersøgelsen på de tre plejehjem. Det er et godt oplæg og et dybdegående arbejde, der afdækker mange områder, som det vil være oplagt, at udvalget arbejder videre med”, siger Flemming Larsen, formand for Seniorrådet.

Resultaterne af målingen skal nu indgå i arbejdet med en strategisk udviklingsplan for seniorområdet, ligesom der vil blive arbejdet med resultaterne lokalt på de enkelte plejehjem.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top