Task Force-forløb afsluttet: Sætter retning for udvikling af endnu højere kvalitet i sagsbehandlingen for udsatte børn og unge og deres familier | Nyheder

Med et ønske om at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafdelingen ansøgte Fredericia Kommune i 2021 om at blive en del af et udviklings- og rådgivningsforløb gennem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsens permanente Task Force for udsatte børn og familier.

Task Forcen har undervejs i det toårige forløb hjulpet med en række redskaber, skræddersyet kompetenceudvikling, sparring og viden til Familieafdelingen.

Forløbet, der netop er afsluttet, har resulteret i en række forandringer i Familieafdelingen. Task Force peger på, at den høje faglige kvalitet i sagsbehandlingen, som blev afdækket i den indledende analyse, har været fastholdt gennem hele processen. Hertil er der i forløbet blevet arbejdet med dokumentation, tidsfrister og beskrivelser af procedurer og arbejdsgange. Også den nye fælles visitationsprocedure for Familie- og Ungdomsrådgivningen og et øget fokus på inddragelse af børn, unge, familie og netværk bliver af Task Forcen fremhævet som en positiv udvikling.

Task Force forløbet er slut – arbejdet fortsætter

Selv om Task Force-forløbet nu er afsluttet, betyder det ikke, at udviklingsarbejdet i Familieafdelingen slutter. Task Forcen er nemlig kommet med en række konkrete anbefalinger til, hvor kommunen skal koncentrere indsatsen i arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen yderligere. På den måde er der sat en retning for det fremadrettede udviklingsarbejde.

”Samarbejdet med Task Force har været meget værdifuldt for Fredericia Kommune. Og jeg er meget tilfreds med at høre, at Taskforce fortæller os, at vi har formået at fastholde og forbedre den høje faglige kvalitet, som vi allerede havde i 2021. For det er helt afgørende, at vi altid er opmærksomme på at forbedre os.

For de borgere, som har brug for hjælp fra Familieafdelingen, står i en meget sårbar situation. Og derfor er det vigtigt, at vi reagerer hurtigt, menneskeligt og i øjenhøjde med borgerne. Og netop dette – den hurtige reaktion – viser Task Forcens rapport, at vi at i løbet af den toårige periode har forbedret. Taskforcen kommer også med anbefalinger til, hvad vi skal arbejde med på den længere bane. Og det tager vi meget seriøst,” siger formanden for Børn- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen, der bakkes op af næstformanden for udvalget, Cecilie Roed Schultz:

”For mig er det vigtigt, at familier, der har brug for hjælp, får den nødvendige hjælp hurtigt. Derfor er det meget positivt at se, hvordan Task Force-forløbet har været med til at sætte gang i udviklingen af en mere struktureret tilgang til denne vigtige opgave. Vi er allerede nået et stykke. Nu skal vi til at forankre det. Det skal ud at leve endnu mere, end det allerede er. Og så er min forventning, at de borgere, der er i kontakt med familieafdelingen, også kan mærke denne forandring,” siger hun.

Task Forcens anbefalinger – på kort og længere sigt:

Task Forcens anbefalinger på kortere sigt

Fredericia Kommune bør:

  • Udarbejde overordnede styringsdokumenter, så der er en tydelig (politiks og strategisk, red.) ramme for og forventninger til Familieafdelingens arbejde.
  • Udarbejde koncept for ledelsesinformation, herunder træffe beslutning om, hvilke nøgletal der skal afrapporteres i relation til overordnede målsætninger på området og forventninger til Familieafdelingen.

Familieafdelingen bør:

  • Løbende sikre lovmedholdelighed og overholdelse af frister i samtlige sagsskridt.
  • Udarbejde en arbejdsgangsbeskrivelse for samtale med og inddragelse af børn.
  • Sikre tilstrækkelig afdækning af forældrekompetencer.
  • Fokusere på at lave målbare mål og arbejde med kvaliteten heraf.

Task Forcens anbefalinger på længere sigt

Fredericia Kommune bør:

  • Sikre, at rådgiverne i Familieafdelingen har en stabil faglig retning for deres arbejde og organisatorisk ro til at udføre deres kerneopgave.

Familieafdelingen bør:

  • Sikre, at udvikling og forandring sker i samarbejde med rådgiverne for at aktivere deres viden, motivation og ejerskab og dermed øge sandsynligheden for succesfuld implementering.
  • Sikre implementering og forankring ved at arbejde med prøvehandlinger og justeringer, inden det nye introduceres til hele afdelingen.
  • Afsætte tilstrækkelig tid til afprøvning og indsamling af erfaringer, inden noget nyt introduceres til hele afdelingen.

Læs hele Task Force-rapporten her:  endelig_afsluttende_task_force_rapport_fredericia_kommune.pdf

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top