Svar til Ankestyrelsen om habilitet | Nyheder

Fredericia Kommune har for nyligt undersøgt om der er tale om generel inhabilitet, når en byrådspolitiker sidder i økonomiudvalget og økonomiudvalgsmedlemmets ægtefælle er fagchef i kommunen. Både forvaltningen og KL fandt i den forbindelse, at så længe, der er et direktørniveau imellem fagchefen og kommunaldirektøren, som man har det i dag, giver det ikke anledning til generel inhabilitet. Her løses evt. behandling af sager vedrørende fagchefens område ved, at den pågældende politiker ikke deltager under behandlingen af disse punkter, så der undgås konkret inhabilitet. Den afklaring har imidlertid rejst et nyt spørgsmål, hvorfor forvaltningen med ekstern advokatbistand har udarbejdet et uddybende svar til Ankestyrelsen.

Konstitueret kommunaldirektør Camilla Nowak forklarer:

– Ankestyrelsen har bedt om en redegørelse af den nuværende vurdering, men det er ingen hemmelighed, at der tidligere har været stor udskiftning i Fredericia på chef- og direktørniveau. Direktionen har her et ansvar for at sikre, at vi er organiseret, så der ingen tvivl er om habilitet i de politiske udvalg, både nu og i fremtiden. Der skal være klare linjer, derfor har jeg bedt om, at vi også får Ankestyrelsens vurdering bagudrettet fra en periode i Fredericia med uro og mange skift.

Camilla Nowak understreger, at det alene handler om, for en sikkerheds skyld, at sikre, at der også bagudrettet er fuld klarhed over om habilitetsreglerne er overholdt.

Borgmester Steen Wrist supplerer:

– Vi har undersøgt og vurderet, at den nuværende situation er indenfor reglerne. Det har vi også KLs ord for. Nu er det vigtigt, vi også får Ankestyrelsens samlede vurdering, derfor er det godt, at vi i tæt samarbejde med egne jurister og ekstern advokatbistand har sendt et uddybende svar. Jeg ser frem til, at vi hurtigst muligt får sagen fuldt belyst. Og så er jeg selvfølgelig optaget af, at vi sikrer den nødvendige viden og læring, så habilitetsreglerne også fremover er overholdt.

1. viceborgmester Susanne Eilersen hilser en afklaring velkommen:

– Hvis der har været tvivl om håndteringen af spørgsmålet om habilitet i de foregående år ifm. de mange organisationsændringer, så skal det undersøges. Vi skal som byråd være sikre på, at habiliteten i kommunen er lovlig. Derfor er jeg glad for, at vores kommunaldirektør har handlet og fået ekstern juridisk bistand, så vi kan få sagen fuldt belyst – og ikke mindst sikre, at der er styr på habilitetsspørgsmålet i fremtiden. Fredericia Kommune har i dag sendt svaret til Ankestyrelsen på vurderingen af den nuværende organisering, og ydermere bedt Ankestyrelsen om vejledning i.f.t perioden fra 2014 og frem til i dag, hvor der har været en del organisatoriske ændringer i forvaltningen, der kan have betydning for vurdering af habilitetsspørgsmålet.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen