Rugekasse skal få flere til at få interesse for sundhedsområdet | Nyheder

Fredericia Kommune har indgået en aftale med Social- og Sundhedsskolen om et uddannelsesforløb målrettet aktivitetsparate ledige. Erfaringer fra andre kommuner, der har arbejdet med såkaldte rugekasser, er udgangspunktet for projektet i Fredericia.

Målet med rugekassen er, at aktivitetsparate ledige bliver forberedt til at kunne søge om optagelse på et introduktionskursus, eller et ordinært grundforløb som voksenelev.

”Vi har en stor gruppe af unge, ufaglærte ledige i Fredericia, som vi håber vil synes om det nye tilbud. Indsatsen er målrettet dem, der har et ønske om at arbejde med mennesker og gøre sig klar til at søge uddannelse eller arbejde indenfor sundhedsområdet. Rugekassen er et godt supplement til vores ungeindsats, som skal få flere unge ud i job eller uddannelse”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Det er hensigten, at deltagerne i rugekassen efter forløbet kan få ufaglært arbejde i ældreplejen, eller tilmelde sig grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen.

”Vi har gennem nogle år kunne se, at behovet for pleje bliver større samtidigt med, at rekrutteringen af medarbejdere til plejesektoren bliver sværere. Rugekassen er en god mulighed for ufaglærte ledige at blive opkvalificeret til et job eller uddannelse inden for sundhedsområdet. Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft på plejeområdet”, siger Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget.  

Fakta
Forløbet vil have fokus på at opøve kursistens personlige og almene kompetencer i forhold til sprog, kommunikation og it. Desuden introduceres kursisten til det sundhedsfaglige område og til, hvordan man som fagprofessionel i plejesektoren hjælper, plejer og yder omsorg til borgere på plejehjem og i hjemmeplejen.

Det er jobcentret, der er tovholder på opkvalificeringsforløbet og som sikrer en uddannelsesplan for ledige borgere, der indgår i forløbet.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen