Nyt partnerskab mellem Fredericia Kommune og Mødrehjælpen | Nyheder

Det nye partnerskab har til formål at styrke sårbare gravide og børnefamilier og skabe bedre trivsel hos børn i kommunen gennem forebyggende og helhedsorienterede indsatser. Partnerskabets primære målgruppe er gravide og børnefamilier med børn i alderen 0-6 år, der befinder sig i en sårbar situation og er i risiko for udsathed.

Alle børn i Danmark skal have en god start på livet, men som nystartet familie eller som familie i en sårbar situation kan man være udfordret på kendskab til forskellige støttemuligheder, mangle solidt netværk eller mangle modet til at række ud og bede om hjælp. Derfor har Fredericia Kommune og Mødrehjælpen udviklet et partnerskab, som skaber rammer for, at både nye og/eller sårbare familier støttes og kan få hjælp til at skabe overblik og genvinde fodfæste.

Fokus på tidlig forebyggelse, opsporing og indsats i partnerskabet
I partnerskabet med Fredericia Kommune vil Mødrehjælpen tilbyde rådgivning, omsorgs- og støtteindsatser som supplerer, understøtter og motiverer familierne, ligesom de kan understøtte, supplere og brobygge i forhold til igangværende indsatser iværksat i kommunalt regi.

”Vi glæder os over, at vi med samarbejdet med Mødrehjælpen kan styrke det forebyggende arbejde omkring vores børns første leveår endnu mere. Vores erfaringer med et partnerskab, som dette, er, at det er med til at styrke en familie, fordi vi her kan finde de kompetencer, der skal til for at lette forældrenes hverdag”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Mødrehjælpens gratis rådgivning flytter ind på Fredericia Sundhedshus, hvor de får lokaler sammen med headspace.

”Mødrehjælpen er i særlig grad også et stærkt supplement til de øvrige rådgivningstilbud vi allerede har i sundhedshuset. Med Mødrehjælpens indflytning har vi mulighed for på tværs af de mange tilbud at understøtte børnefamilierne bedst muligt, og skabe gode synergier både i huset og uden for huset”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

”I Mødrehjælpen viser vores mangeårige erfaring, at såvel kommunale som frivillige indsatser for sårbare familier virker bedst, når de findes i en sammenhængende og integreret pakke. Vi kan ikke komme i mål med at indfri komplekse mål for tidlig opsporing og forebyggelse, hvis vi ikke arbejder sammen på tværs af offentlige tilbud og civilsamfundet, og derfor ser vi frem til et frugtbart samarbejde med Fredericia Kommune”, siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen.   

Den primære målgruppe er gravide og småbørnsforældre, der befinder sig i en sårbar situation og er i risiko for udsathed. Det er familier som opsøger og har behov for rådgivning, vejledning eller at indgå i netværksskabende aktiviteter. Målgruppen for partnerskabet er bred, da de problemstillinger, som gør sig gældende i relation til udsathed blandt småbørn og deres familier er mangeartede, ligesom de har forskellige grader af behov for rådgivning eller indsatser.

Et gratis tilbud til gravide og forældre med børn i alderen 0-6 år
Et af partnerskabets initiativer er et tilbud om åben, anonym rådgivning til gravide og småbørnsforældre med børn i alderen 0-6 år hver onsdag i Dronningensgade 95.

Alle rådgivere i den åbne rådgivning er ansat af Mødrehjælpen, og socialrådgivernes uddannelse og baggrund gør, at de har indsigt i de mange og komplekse udfordringer, som målgruppen tumler med. Det kan være overvejelser om skilsmisse, økonomiske udfordringer, bekymringer om barnets trivsel, problemer i parforholdet, samarbejdsproblemer efter brud eller abortovervejelser. At familierne mødes i et myndighedsfrit rum, understøtter den tillidsskabende relation mellem familien og dem der hjælpe.

”Fra vores mangeårige erfaring med rådgivning ved vi, at tillid er en af de mest betydningsfulde mekanismer i forhold til at skabe motivation og mulighed for forandring i den enkelte familie. I vores rådgivning ruster vi familierne til at tro på egne evner og hjælper dem til at kunne tage eget liv i egne hænder. Vores rådgivningstilgang styrker brugernes selvkontrol og robusthed til bedre at kunne modstå livet udfordringer, hvilket i sidste ende betyder, at den enkelte brugers handlekompetencer styrkes – til gavn for alle i familien”, siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen.

Foruden tilbuddet om gratis rådgivning til gravide og børnefamilier i kommunen, vil der i den kommende periode blive udviklet aktiviteter med fokus på at støtte og skabe netværk for familier i Fredericia, som samtidig kan understøtte de indsatser, der i forvejen tilbydes i Fredericia kommune.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen