Ny plan skal sikre Fredericia mod stormflod | Nyheder

Der er et hav af fordele ved at være nabo til Lillebælt, men bølgerne kan til tider gå rigtig højt. For at sikre Fredericia mod Lillebælts luner har Miljø- og Teknikudvalget sendt forslag til en ny og opdateret risikostyringsplan til godkendelse i Økonomiudvalget og Fredericia Byråd. Godkendes planen, starter en seks måneders høringsperiode. 

Den gældende risikostyringsplan er fra 2015. I 2018 blev Fredericia Kommune genudpeget som risikoområde for stormflod i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Det betyder, at Fredericia er forpligtet til at have en plan for håndtering af oversvømmelser i risikoområdet. 

”Mere regn og højere vandstand. Sådan er fremtidsudsigterne for vores klima – også her i Fredericia. Med en risikostyringsplan kan vi forsøge at forudse og ruste os mod nogle af de problemer, som følger med” , siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro og tilføjer: ”Mere konkret så handler risikostyringsplanen om, hvordan vi som kommune håndterer oversvømmelser i det udpegede risikoområde ved stormflod. Udvalget foreslår derfor også, at planen fremadrettet skifter navn til stormflodsplan, der er mere sigende for indholdet”. 

Fredericia Kommune har på baggrund af Kystdirektoratets kortgrundlag og analysearbejde gjort rede for de forskellige risici og oversvømmelsesområder i det udpegede område, som blandt andet omfatter det centrale Fredericia, området omkring Skærbækværket og kysten ved Vejle Fjord. 

Fredericia godt rustet mod voldsomt vejr
Fredericia Kommune er godt i gang med at ruste de udsatte områder mod det voldsomme vejr. Blandt andet er der i Kanalbyen lavet en klimamur, der beskytter midtbyen, og ved Røde Banke er der etableret en vold ved renseanlægget. For at tilbageholde vand fra Erritsø Bæk, når vandet fra Lillebælt presser sig på, er der bygget en dæmning. Derudover har Fredericia Kommune tidligere haft møder med erhvervet på havnen og Skærbækværket og forklaret, hvordan beredskabet kan hjælpe under en stormflod, og hvad virksomhederne selv kan gøre for at sikre bygninger og værdier mod vand.

Dialogmøder 
Risikostyringsplanen har betydning for en bred kreds af forskellige aktører, heriblandt grundejere, borgere, erhvervsliv og vandselskaber.  I høringsperioden vil der bliver afholdt dialogmøder med relevante interessenter. På grund af situationen med COVID-19 planlægger Fredericia Kommune at afholde flere af møderne online. 

Planen skal være godkendt i kommunen den 22. oktober 2021 og derefter indsendes til Staten, som så indberetter den til EU. 

Forslag til Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021

Fakta om stormflod
Stormflod er en såkaldt 20-årshændelse, der, som navnet antyder, statistisk set finder sted én gang hvert tyvende år. I Fredericia er der tale om stormflod, hvis vandstanden når en højde på 1,36 m over normalen. Stiger vandet derimod til 1,46 m over normal vandstand, er der tale om en 50-årshændelse, og til 1,53 m over det normale, er det en 100-årshændelse.

Fredericia oplevede sidst en stormflod tilbage i 2006, hvor vandet i Lillebælt nåede op på 1,58 m over normalt niveau. 

Fakta om risikostyringsplan 
Risikostyringsplanen omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab. Risikostyringsplanen har ophæng i ”Fredericia for Verdensmålene”, hvor planen hænger sammen med Verdensmål nr. 13: Klimaindsats. Delmål 13.1: Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer. Planen skal opdateres hvert 6. år. Fredericia Kommune skal senest vedtage Stormflodsplan 2021 i byrådet den 22. oktober 2021, og planen skal forinden have været i offentlig høring i 6 måneder. 

Sådan kan du selv forebygge skader ved stormflod

  • Sikr kloakken på din grund med en højvandslukke. Den forhindrer spildevandet i at løbe baglæns og op igennem dine kloakrør. Sikr desuden, at rørene under huset er tætte
  • Sikr dig, at kældervinduer, kælderdøre og yderdøre lukker tæt. Er de utætte, kan du tætne dem med sandsække eller andet, der holder vandet ude
  • Opbevarer du værdigenstande i kælderen, så put dem i vandtætte beholdere og placer dem højt, så de ikke står udsat, hvis vandet siver ind
  • Når først vandet er på vej: Hold øje med DMI’s varsler og sikr dit hjem med sandsække, som Vej & Parks driftsafdeling i Fredericia Kommune og Trekant Brand stiller til rådighed.
     

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen