Millioner på vej til Demensfællesskab Lillebælt | Nyheder

Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende med lokalafdelinger i både Fredericia og Kolding. Centret blev en realitet, da Fredericia og Kolding Kommuner i efterår 2017 fik 2.529.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende. Nu har centret fået bevilget yderligere 3.510.000 kr. af styrelsen til at videreføre projektet til udgangen af 2023.

”Demensfællesskabet har fungeret godt i den netop afsluttede projektperiode, og der skal i de næste tre år bygges videre på de erfaringer, vi har gjort os undervejs. Demensfællesskabet har mange aktive frivillige, der gør en stor indsats for, at få centrene til at fungere optimalt. På baggrund af de erfaringerne vi har nu, har begge kommuner de bedste forudsætninger for at videreudvikle demensfællesskabet”, siger Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget.

En demensdiagnose påvirker hele familiens liv allerede i sygdommens tidlige stadier. Kolding og Fredericia Kommuner er generelt godt med i forhold til indsatser på plejecentrene og i de senere stadier af demens. I det tidlige stadie af demensdiagnosen har kommunerne i løbet af den første projektperiode fået opbygget flere tilbud, som fungerer godt og fortsætter i den kommende projektperiode.

”Demensfælleskabet har opnået fine resultater i den første del af projektet. Derfor er målet for det fortsatte arbejde med projektet at få konsolideret tilbuddene til vores demensramte borgere og sikre økonomien i centret, så vi med udgangen af 2023 kan fortsætte demensfællesskabet med kommunale midler alene”, fortæller Cecilie Roed Schultz, næstformand i Senior- og Handicapudvalget.

Demensfællesskabet har været lukket ned i en længere periode på grund af Covid-19. Så den første opgave for demensfællesskabet bliver at få samlet de frivillige, så der kan komme gang igen i alle de tidligere aktiviteter for alle de borgere, der er tilknyttet centret.  Der skal også startes et nyt hold op for borgeren i kognitiv stimulationsterapi, og når alt er ved det ”gamle” igen, skal borgerne på banen igen i forhold til ønsker til nye aktiviteter.

Fakta
Demensfællesskabet Lillebælt holder til på Fredericia Sundhedshus, og centret tilbyder åben, anonym rådgivning, netværk med ligesindede og andre aktiviteter. I centret er man velkommen, hvis man er pårørende, ven, nabo eller har en demenssygdom.

Demensfællesskabet Lillebælt er et partnerskab mellem Fredericia og Kolding Kommune. Derudover har de to kommuner en lang række interessetilkendegivelser fra: Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Psykiatrien på Sygehus Lillebælt, geronto-psykiatrisk team, Center for kommunikation og velfærdsteknologi, Syddansk Universitet, UCL, SOSU-skolerne, Kolding Designskole, Alzheimerforeningen, Frivilligcenteret Fredericia, Ældre Sagen, Skt. Georggilderne, Fredericia Idrætshøjskole, Røde Kors og Rema 1000.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen