Kommunen måtte gerne bruge eksterne konsulenter | Nyheder

Ankestyrelsen gik i starten af 2020 ind og kiggede nærmere på lovligheden af Fredericia Kommune og en række andre kommuners brug af eksterne konsulenter på det sociale område for at se, om der var anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen er nu vendt tilbage med svar, og Fredericia Kommune har ikke gjort noget ulovligt.

”Jeg er glad for, at det ikke er i strid med lovgivningen, at vi har brugt eksterne konsulenter til at vurdere sager på det sociale område. For mig er det vigtigt, at vi alle kan være tryg ved vores sagsbehandling, og det viser Ankestyrelsen afgørelse, at vi kan”, siger Peder Tind, formands for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Ankestyrelsen har vurderet sagen på baggrund af de samlede oplysninger i sagen om kommunens brug af et privat konsulentfirma, og de lægger i deres afgørelse blandt andet vægt på, at kontrakten med det privat konsulentfirma Brorson Consult ApS alene har drejet sig om ydelser, som indeholder forhandlinger med leverandører af takster eller priser, og uden en vurdering af de ydelser, der er givet i forhold til de konkrete borgere. Konsulentfirmaet har ikke lavet sagsforberedende arbejde i afgørelsessager, og borgernes ydelser er ikke blevet påvirket af forhandlingen med leverandørerne.

”Det er vigtigt, at borgerne kan være trygge ved vores sagsbehandling, og det viser Ankestyrelsens afgørelse. I den lægger de også vægt på, at konsulentfirmaet kun har rådgivet os i forhold til takster og priser, og at vi selv har lavet sagsbehandlingen af sagerne. Borgernes ydelser er ikke blevet påvirket af forhandlingen med leverandørerne, og det er jeg glad for”, siger Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget.

Fredericia Kommune var ikke den eneste kommune, der blev kigget efter i sømmene af Ankestyrelsen. 29 andre kommuners brug af eksterne konsulenter på det sociale område er blevet vurderet af Ankestyrelsen.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen