Genudbud af rammeaftale om hjemmepleje | Nyheder

Beslutningen om genudbud af rammeaftalen er truffet efter vejledning af udbudsspecialister og en grundig afvejning af en lang række forhold.

Kære Pleje har gentagende gange klaget over tildelingen af rammeaftalen til en anden leverandør. To store advokatfirmaer har rådgivet kommunen, og de understreger begge, at kommunen har handlet fuldt lovligt i forbindelse med indgåelsen og opretholdelsen af aftalen med Sundplejen ApS. Trods det råder de til at lade udbuddet gå om. Det råd har forvaltningen valgt at følge.

Kære Pleje har klaget over, at der manglede en angivelse af en standardoplysning, da skemaet med bekendtgørelsen af udbuddet blev sendt digitalt til EU. Der er tale om en fodfejl uden betydning for proces eller indhold. Da fejlen først er påpeget flere måneder efter, aftalen er indgået, er aftalen fuldt lovligt indgået og opretholdt.

Lignende mangler har hidtil ikke haft betydning i andre sager om udbud, fordi kontrakterne i lighed med denne har været lovlige, og leverandørerne har accepteret, at de er fastholdt. Klagenævnet har i den seneste tid ændret praksis, og det har fået rådgiverne til at anbefale et genudbud. I hele forløbet har Fredericia kommune fået juridisk vejledning af specialister i udbud. Ingen har været opmærksomme på manglen i udfyldelsen af skemaet.

Det er specialisternes vurderingen, at kommunen ikke hverken udbudsretligt eller kommunalretligt er forpligtet til at bringe rammeaftalen til ophør. Når anbefalingen på trods af dette alligevel er at lave et genudbud, så er det baseret på følgende overvejelser:

  • Det er i praksis uafklaret, om kommunen lovligt kan anvende rammeaftalen efter Klagenævnet for Udbuds annullation af tildelingsbeslutningen.
  • Der er en vis risiko for, at Klagenævnet for Udbud, til trods for tidligere praksis, vil bringe “uden virkning” og økonomiske sanktioner i anvendelse, hvis Kære Pleje forfølger den fortsatte anvendelse af rammeaftalen ved Klagenævnet for Udbud.
  • Et genudbud må anses for sagligt, proportionalt og økonomisk forsvarligt.

Forvaltningen vil arbejde for at få et nyt udbud gennemført hurtigst muligt, så perioden med usikkerhed bliver så kort som muligt dels for de borgere, som vil blive berørt, dels for den nuværende leverandør og dennes medarbejdere.

Borgere, som er bekymrede, opfordres til at kontakte visitationen. I det nye år vil der blive sendt brev ud om, hvem der har vundet genudbuddet, og berørte borgere vil blive kontaktet.

Senior- og Handicapudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde mandag aften den 24. august.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen