Fritiden i Fredericia set med manges øjne | Nyheder

Forud for udarbejdelsen af selve fritidspolitikken har en arbejdsgruppe i Fredericia Kommune i godt en måned indsamlet input fra børn, unge, medarbejdere, ledere, skolebestyrelser, råd, foreninger og organisationer samt fra forskningen. Denne inddragende proces har været vigtig i forhold til at kunne udforme en fritidspolitikpolitik, som kan skabe mest mulig værdi for børnene og de unge.

”I Børne- og Skoleudvalget er vi fantastisk glade for, at mange har vist interesse for at komme med input til arbejdet med den nye fritidspolitik for børn og unge. Det er virkelig vigtigt, at vi sammen skaber gode muligheder for et aktivt fritidsliv for børn og unge i kommunen – specielt er samspillet med alle børn og unge vigtigt, men også med alle andre, der er i tæt berøring med fritidslivet såvel forældre som medarbejdere på fritidsområdet, foreninger og private virksomheder, hvor unge kommer og træner eller har fritidsjob. De skal alle have en stor tak for deres engagement omkring børn og unges fritidsliv og for deres input til fritidspolitikken”, siger Ole Steen Hansen, formand i Børne- og Skoleudvalget.

I arbejdet med den nye fritidspolitik vil Børne- og Skoleudvalget have fokus på hele fritidsområdet – både det kommunale og det foreningsdrevne samt det mere uorganiserede både lokalt og på tværs af kommunen.

”Vi skal udvikle på de mange fritidsarenaer, så de tilbyder en pallet af muligheder for kommunens børn og unge. Den nye fritidspolitik skal sætte en ambitiøs retning for, at alle børn og unge i Fredericia får mulighed for at udleve deres fritid i forskellige og inspirerende miljøer, hvor de kan udvikle sig på forskellig vis, og hvor de også oplever at være med i fællesskaber, hvor de er uundværlige”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Arbejdsgruppen har også været nysgerrig på input fra arbejdet med ny sundhedspolitik samt vendt tilbage til de input, som blev indsamlet på en fritidsworkshop tilbage i 2019. Essensen af de mange input er blevet samlet i kataloget ”Fritiden i Fredericia set med manges øjne”. Kataloget vil fungere som udgangspunkt og inspiration for udformningen af den nye fritidspolitik, som kommer i høring fra 11. juni og frem til 15. august.

Du kan finde kataloget ”Fritiden i Fredericia set med manges øjne” på Fredericia Kommunes hjemmeside fra 24. maj.

Link: https://www.fredericia.dk/politik/planer-politikker-strategier/fritidspo…

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen