Fredericias folkeskoler får 5,6 millioner til nye makermiljøer | Nyheder

Det er netop blevet offentliggjort, at Fredericia Kommune er blandt de otte kommuner, der modtager penge fra Villum Fonden til at etablere makermiljøer på alle kommunens 14 folkeskolematrikler – inklusiv 10’ende og Frederiksodde Skole.

Det drejer sig helt præcist om 5.681.180 kroner over de næste fire år. Det er midler, der sammen med en egenfinansiering fra Fredericia Kommune på 9.3 millioner kroner skal være med til at give alle kommunens folkeskoleelever et fagligt løft, når det kommer til demokratisk dannelse og uddannelse i et digitalt samfund.

Og det er noget, der vækker begejstring hos byrådet.

“Det er fantastisk, at Villum Fonden støtter Fredericia Kommune med et stort beløb til en særlig vigtig dagsorden. Med midlerne kan vi sætte endnu mere strøm til vores ambition om, at alle fredericianske børn og unge dannes og uddannes til at være medskabere af en bæredygtig og grøn fremtid, hvor kompetencer som kritisk tænkning, kreativitet og teknologisk mestring er afgørende. Her er arbejdet med digitale teknologier helt centralt,” siger borgmester Steen Wrist.

Rød tråd i arbejdet med teknologiforståelse

Der er allerede nu stort fokus på at få flere unge til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik – nemlig de såkaldte STEM-uddannelser. Derfor er det vigtigt, at børn og unge tidligt i livet bliver fortrolige med blandt andet digitale teknologier.

“Vi står foran en unik mulighed, hvor vigtige kompetencer som blandt andet teknologiforståelse bliver en integreret del af undervisningen for alle kommunens folkeskoleelever uanset køn, alder og baggrund. Flere unge skal inspireres til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. For at lykkes med dette projekt er det nødvendigt, at vi skaber en rød tråd i arbejdet med teknologiforståelse fra 0 til 25 år, så vi sikrer erhvervslivet de rette kompetencer i fremtiden. Med Villum Fondens midler tager vi de næste vigtige skridt mod dette mål,” siger formand for Unge- og Uddannelsesudvalget Pernelle Jensen.

Villum Fondens støtte til Fredericia Kommunes projekt går ikke kun til at etablere de fysiske rammer på folkeskolerne. Fondsmidlerne og den kommunale egenfinansiering skal også bruges på et afgørende kompetenceløft af både lærer, pædagoger og ledelse.

“ Vi ved, at en del af de elever, der ikke trives i de klassiske undervisningsmiljøer, motiveres af en mere involverende, kreativ og praksisnær tilgang. Derfor er det afgørende at både lærere og pædagoger kompetenceløftes til en undervisningsform, hvor det er muligt. For i bund og grund handler det om, at børn og unge fra alle baggrunde får de bedste muligheder for at lykkes både i skolen og i livet, ” siger formand for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen.

Fakta om projektet

  • Fredericia Kommunes 14 skolematrikler vil i udgangen af skoleåret 24/25 have etableret kreative, inspirerende makermiljøer – det vil sige læringsrum med digitale og analoge teknologier såsom blandt andet 3D-printere, laserskære, microbits og programmering.
  • Målet er, at mere end 3000 folkeskoleelever fra 0. – 10. klasse undervises i designprocesser og teknologiforståelse i løbet af projektperioden.  
  • I forbindelse med projektet uddannes 56 TEK-vejledere og 30 TEK-pædagoger. Derudover skal 300 lærere deltage i co-teaching, 240 lærere skal deltage i SPOT-kurser med fokus på grundlæggende teknologiske kompetencer, og alle skoleledere skal arbejde med strategisk ledelse af makerkultur for at sikre den lokale forankring af arbejdet med designprocesser og teknologiforståelse.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top