Fredericia Kommune fortsætter udvikling af idrætstalenter i samarbejde med Team Danmark | Nyheder

Siden 2008 har Fredericia Kommune været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Aftalen, der danner ramme omkring Fredericia Eliteidræts arbejde med at skabe attraktive talentmiljøer, udløber til årsskiftet. Et enigt byråd har nu sat gang i udarbejdelsen af en ny aftale med Team Danmark, som skal gælde for 2024 og årene frem.

”Det er prisværdigt, at Fredericia som en relativt lille kommune evner at udvikle så meget talent, som det er tilfældet. Det skyldes det meget målrettede arbejde hos Fredericia Eliteidræt, hvor man er lykkes med at sikre talentudviklingen, ligesom en helt ny trivselsundersøgelse også viser, at de unge trives i det set-up, der er omkring både skolegang og deres træning. Vi har dermed et stærkt grundlag for at kigge ud i fremtiden, og derfor er det enormt positivt for både Fredericia, de unge talenter og for idrætten, at vi vælger at fortsætte det gode samarbejde med Team Danmark,” siger Peder Tind, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Han bakkes op af David Gulløv, der er næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget.

”I Fredericia Kommune skal der være mulighed for et inspirerende kultur- og idrætsliv for børn og unge. Det gælder også for dem, der rækker mod stjernerne. Derfor er samarbejdet med Team Danmark så positivt, da det er fundamentet for udviklingen af talent,” siger David Gulløv, der er næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Og fremtidsudsigterne er gode – allerede nu er det realistisk, at 3 til 4 atleter fra Fredericia Kommune kvalificerer sig til OL 2024. Derudover er der mere end 20 lokale talenter på tværs af idrætsgrene repræsenteret på diverse ungdomslandshold.

Garant for faglig inspiration

Indsatsen fra Fredericia Eliteidræt bliver da også bemærket i den eksterne evaluering af den eksisterende samarbejdsaftale, der gennemføres hver fjerde år.

Her peges der blandt andet på, hvordan samarbejdet mellem Team Danmark og Fredericia Kommune bidrager til at skabe og videreudvikle gode rammer og vilkår for eliteidræt og i særdeleshed talentudvikling, ligesom man i høj grad formår at inspirere og dele erfaring og viden på tværs af idrætsgrenene.

En vigtig del af Team Danmark-samarbejdet er samarbejdet med de lokale grundskoler og ungdomsuddannelser og her nævner den eksterne evaluering både kontinuitet og høj faglig kvalitet.

Høj trivsel i både sport og skole

Fredericia Eliteidræts formand, Søren Andersen, er meget glad for, udsigterne til at samarbejdet med Team Danmark fortsætter, og han bider særligt mærke i de positive tilbagemeldinger fra de unge i forhold til deres trivsel.

”Jeg er meget taknemmelig for, at undersøgelserne af vores talentmiljøer viser, at de unge sportsudøvere ikke blot trives rigtig godt i sporten, men samtidig med er de også rigtig glade for at gå i skole og føler de lærer rigtig meget. Vi i en tid, hvor mistrivsel er et samfundsproblem, men ikke i vores miljøer, hvor 95 procent melder tilbage, at de trives,” siger han.

Fakta om Fredericia Eliteidræt

  • På nuværende tidspunkt er der 150 unge talenter fra 13 til 19 år, der er en del af samarbejdet.
  • 45 af de unge talenter er elitesportsudøvere, der går på lokale ungdomsuddannelser, hvor de kan kombinere talenttræning i Fredericia Eliteidræt med en ungdomsuddannelse.
  • Der er 20 forskellige idrætsgrene repræsenteret.
  • Der er samarbejde med mere end 25 klubber.
  • De unge udøvere i skolealderen har mulighed for at gå i en talentklasse på Ullerupbæk Skolen, hvor undervisningen er tilrettelagt, så de både kan deltage i undervisningen og passe deres træning.
  • Elitesportsudøvere i ungdomsuddannelse kombinerer eliteidræt med linjer på de lokale ungdomsuddannelser, der friholder timer i skoletiden til træning og tilknytter sport- og uddannelseskoordinatorer til udøverne.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top