Budgetforlig i Fredericia Kommune | Nyheder

Forligspartierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige har indgået budgetforlig for Budget 2022-2025 med fokus på velfærd, grøn omstilling og bosætning, som de vigtigste prioriteter for Fredericia de næste fire år.

Forligspartierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige er søndag aften blevet enige om at stå sammen om at bringe Fredericia videre, derfor sendes Budget 2022-2025 til Byrådets 2. behandling den 11. oktober. Et gennemsigtigt og forståeligt budgetforslag, der lægger trædestenene til det nye Byråd.

Borgmester Steen Wrist (A):

”Jeg er glad for, at vi har lavet et budget, hvor vi fortsat investerer i Fredericia, så vi både udvikler vores styrkepositioner og investerer massivt i de fremtidige generationer. Jeg vil gerne takke forligskredsen for et godt og konstruktivt samarbejde. På den måde har vi fået et bredt ejerskab, der hviler på en sund og robust økonomi. Jeg er særlig stolt af, at vi balancerer, så vi med den ene hånd investerer i værdighed og omsorg for de ældre og samtidigt investerer som aldrig før i de unge – både deres trivsel med en fælles ungeindsats og deres fritid, samt uddannelsesmuligheder med en kæmpe investering i nyt Campus”.

Susanne Eilersen (O), fortæller:

”Vi er utroligt glade for, at vi har fået afsat godt 6 millioner kroner til ældreområdet, og afværget besparelser for små 4 millioner kr. Vi har også taget det første skridt mod et nyt plejehjem i Fredericia. Det er vigtigt. Vi er også stolte af, at der er prioriteret midler til 6 nye sagsbehandlere i familieafdelingen, så sagsbehandlerne får mere tid og overskud til det enkelte barn og familien. Og sidst, men ikke mindst, er vi glade for, at vi kan give turismeområdet et boost i samarbejde med dygtige aktører i byen”.

Cecilie Roed Schultz (Ø) tilføjer:

”Vi har i år oplevet en meget åben og gennemsigtig budgetproces. Vores største aftryk på budgettet er, at vi har fjernet indarbejdede velfærdsforringelser for mere end 11 mio.kr. Det er stort, og det er vigtigt. Enhedslisten har særligt prioriteret flere midler til børn, unge, socialområdet og miljø – og det kan ses i forliget. Vi har også ønsket at prioritere midler til at fortsætte de projekter, vi mener skaber værdi for børn og voksne, og som ellers ville være stoppet. Og så har det været vigtigt for os, at når vi sætter en politisk retning fx med Fritidspolitikken, at der også er penge til implementering. Det har vi fået med”.

Karsten Byrgesen (D)

”Nye Borgerlige har med indgåelsen af budgetforliget taget et vigtigt og ansvarligt skridt i kampen for et Fredericia i fremgang. Der er borgernære tiltag på væsentlige velfærdsområder – børnehaver, skoler og på social-, ældre og ungeområdet. Vi har afsat midler til udvikling af lokalområderne, hvilket ligger mig meget på sinde. Budgettet sætter fokus på pleje af havmiljøet med stenrev i Lillebælt, bekæmpelse af støj langs vejene og så er byggesagsgebyret for virksomhederne afskaffet. Og sidst men ikke mindst, er der midler til veteranindsatsen og veteranernes trivsel og næste skridt på vej mod et Fæstningscenter på Vossgrunden. Det er på mange måder et budget i fremgang, som vi kan være stolte af”.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top