Kontrolgruppen fandt snyd for 9,2 millioner kroner i 2020

– Fra og med 2020 opgraderede vi kontrolgruppen med en medarbejder mere, så der nu er tre til kontrolarbejdet. Jeg noterer mig med tilfredshed et resultat på 9,2 millioner kroner i et også for kontrolgruppen vanskeligt corona år. Resultatet viser, at vi så rigtigt, da vi politisk besluttede at investere i en ekstra medarbejder til kontrolområdet, siger René Tuekær, formand for Plan & Kulturudvalget og tilføjer:

– Endelig glæder jeg mig over, de langt flere anmeldelser til både SKAT og politiet. Det må aldrig kunne betale sig at snyde med offentlige ydelser.

Kontrolgruppens årsrapport, som netop er forelagt Plan & Kulturudvalget, viser desværre også, at svindlen lever i bedste velgående.

Årets samlede resultat blev 9,2 millioner kroner.

De 6,9 millioner kroner er udtryk for, at man har stoppet udbetaling af ydelser, så kommunekassen ikke bliver malket uretmæssigt fremadrettet.

De 2,3 millioner kroner af det samlede resultat kræver kommunen tilbagebetalt.

Der er ifølge opgørelsen sammenlagt 263 sager i 2020. De 98 er behandlet færdigt – med gevinst til følge.

Størstedelen af de resterende 132 sager er også blevet sagsbehandlet, dog uden økonomisk gevinst. 33 sager er fortsat under behandling.

Både kommunens egne sagsbehandlere og borgerne bidrager med oplysninger til at få stoppet socialt bedrageri.

Vurdering om en sag skal politianmeldes for socialt bedrageri, sker på en konkret vurdering af hver enkelt sag.

I vurderingen indgår omfanget af snyd, beløbets størrelse, tidligere gentagelse af snyd med offentlige ydelser samt om snyderiet er sket med forsæt (med vilje).

Der har i 2020 været flere sådanne grove sager, der opfylder kriterierne for anmeldelse, hvorfor antallet af anmeldelser har været højt i 2020.

Centerchef Benny Agergaard er også tilfreds med årets resultat.

– Kontrolgruppens virke har med en ekstra medarbejder vist, at vi kan blive endnu bedre til at fange snyd med sociale ydelser, herunder at få flere anmeldt til SKAT og politiet, så snyd med sociale ydelser også kan få både skatte- og straffemæssige konsekvenser, fortæller Benny Agergaard.

 

Eksempler fra 2020:

 

Sag 1. Sort arbejde – fortsat drift i virksomhed med nedlagt cvr. nummer

Kontrolgruppen modtog en henvendelse fra en anden kommune omkring en borger, som er førtidspensionist.

 

Førtidspensionisten var blevet anmeldt til kontrolgruppen i den anden kommune, hvor han nu var bosiddende. Anmeldelsen gik på mistanke om sort arbejde.

Førtidspensionisten havde for flere år siden boet i Faxe Kommune og havde i den periode på cirka halvandet år modtaget kontanthjælp.

Ved gennemgangen af borgerens kontoudskrifter var det åbenlyst, at borger – måned efter måned – modtog betaling på baggrund af udstedte fakturaer for arbejde han udførte.

Når han skrev faktura til kunderne, anvendte han sit gamle cvr. nummer, som dog for længst var lukket ned. Dette blev aldrig tjekket af kunderne, som blot betalte for arbejdet.

På halvandet år, hvor han modtog kontanthjælp fra Faxe Kommune, havde han indtægter som følge af fakturaer og diverse private lån på 541.000 kroner.

Borgerens egen forklaring var, at en stor gæld og ingen mulighed for gældssanering, havde drevet ham ud i at arbejde sort.

Borgeren “lagde sig fladt ned” og har erkendt at have overtrådt reglerne, samtidig med erkendelserne, havde han et stort ønske om at “få ryddet op og synliggjort” sine økonomiske fordringer.

Efter kontrolgruppens gennemgang af forløbet, blev der rejst krav om tilbagebetaling af kontanthjælpen.

Der er tale om socialt bedrageri og sagen er efterfølgende blevet meldt til Skattestyrelsen og politiet.

Borgeren er efterfølgende blevet frakendt sin førtidspension.

 

Sag 2. Hobby førte til socialt bedrageri for millioner

 

Et ægtepar, som gennem flere år havde været på kontanthjælp, blev efter en anmeldelse udtaget til kontrol.

Det fremgik af anmeldelsen, at ægteparret havde en omfattende interesse for køb og salg af eksklusive varer og ved flere lejligheder var blevet observeret på udstillinger og messer.

 

Kontrolgruppen kunne konstatere, at ægteparret havde oprettet en meget professionel hjemmeside, hvor der blandt andet blev oplyst om deltagelse på messer og udstillinger. På hjemmesiden fremgik endvidere køb og salg af flere typer af eksklusive varer.

Der var omfattende billedmateriale samt vejledninger og beskrivelser for de forskellige typer af varer, som fremgik af hjemmesiden.

 

Kontrolgruppen afslørede, at ægteparret havde en ualmindelig lukrativ forretning, som hverken kommunen eller Skattestyrelsen var informeret om.

Ægteparret havde i en periode på tre år haft en omsætning på over to millioner kroner samtidig med, at de modtog kontanthjælp.

Job- og ydelsescentret valgte efter kontrolgruppens afdækning at stoppe udbetaling og sende krav om tilbagebetaling af kontanthjælp for de tre forudgående år.

Ægteparret er i de næste mange år afskåret fra at søge kontanthjælp på grundlag af den omfattende omsætning og manglende oplysningspligt.

Sagen er anmeldt til politiet for socialt bedrageri, ligesom sagen er sendt til Skattestyrelsen, med oplysning om, at ægteparret har drevet uregistreret virksomhed, og undladt at betale skat og moms.

 

Sag 3. Enlig forsørger sælger ud af børnenes tøj og legetøj

 

En enlig forsørger på kontanthjælp havde omfattende indtægter.

Kontrolgruppen modtog underretning fra anden myndighed om omfattende indbetalinger på borgers konto i banken.

Borger og hendes børn var på underretningstidspunktet ikke længere bosiddende i Faxe Kommune.

At en borger på undersøgelsestidspunktet ikke har ophold i kommunen, betyder ikke at kontrolgruppen er forhindret i at undersøge, om en borger har været berettiget til at modtage sociale ydelser i den periode, hvor borger har haft ophold i Faxe Kommune.

Borgeren fortalte kontrolgruppen, at indbetalingerne vedrørte salg af børnetøj og legetøj som hendes børn var vokset fra.

Borger kunne godt se, at der i nogle måneder var en del indbetalinger, men det forklarede borger med, at der var blevet sorteret ud af børnenes tøj og legetøj. Borger fastholdte, at det var privat indbo som var blevet solgt.

Kontrolgruppen indhentede kontoudskrifter for hele perioden, svarende til 12 måneder, hvor borger havde modtaget kontanthjælp fra Faxe Kommune.

Kontrolgruppen opfordrede efterfølgende borger til at forholde sig til og redegøre for indbetalinger, herunder indkøb af varer, samt den omfattende benyttelse af fragtfirmaer.

Borger blev bekendt med, at det var kontrolgruppens opfattelse, at indbetalinger på hendes konto i banken, vedrørte indkomst fra web virksomhed.

Borger reagerede ikke på kontrolgruppens opfordring til at komme med sine bemærkninger.

Job- og ydelsescentret valgte efter kontrolgruppens afdækning at sende krav om tilbagebetaling af kontanthjælp svarende til mere end 200.000 kroner, i det borger blev anset som uberettiget og mod bedre vidende, at have modtaget hjælp til forsørgelse i den undersøgte periode.

Sagen er anmeldt til politiet for socialt bedrageri, ligesom sagen også er sendt til Skattestyrelsen, med oplysning om uregistreret virksomhed, og manglende betaling af skat og moms af beregnet omsætning på 450.000 kroner.

 

 

 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen