Forlænget sagsbehandlingstid og begrænset telefontid

Faxe Kommune er skiftet til et nyt IT-system KY (Kommunernes Ydelsessystem).
Det nye system skal bruges i alle landets kommuner. Systemet består af et fagsystem til kommunen og en selvbetjeningsløsning til borgerne. Overgangen til det nye ydelsessystem betyder desværre, at der pt. opleves forlænget sagsbehandlingstid på ydelsesområdet.

Vi arbejder alle målrettet og hurtigt, for at nedbringe sagsbehandlingstiden og den sagspukkel overgangen til et nyt systemet har givet.  

Begrænset telefonisk træffetid

Ud over den forlænget sagsbehandlings tid vil der i perioden fra den 14. februar 2022 og frem til og med den 25. marts 2022 være begrænset telefonisk træffetid.

Den direkte telefoniske kontakt til ydelsesmedarbejdere vil være mandag-fredag i tidsrummet kl. 9.00-11.00. Herefter vil telefonen blive passet af en administrativ medarbejder, som kun tager imod evt. beskeder.

Henvendelser uden for træffetiden kan også fremsendes via mail til jobcenteret til jobcenter@faxekommune.dk.  

Hvem drejer det sig om?

Følgende ydelser er påvirket af den forlængede sagsbehandlingstid og begrænset telefonisk træffetid:
•    Uddannelseshjælp
•    Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
•    Ledighedsydelse
•    Fleksløntilskud
•    Enkeltydelser
•    Sager om løntilskud til virksomheder m.m.
•    Ressourceforløbsydelse
•    Dansk bonus

Du kan godt søge om ydelser i perioden

Man kan fortsat søge om forsørgelse og enkeltydelser m.m. i perioden, men der vil også være en forlænget sagsbehandlingstid på nye ansøgninger.

Borgere kan ansøge om forsørgelsesydelser og enkeltydelser på www.borger.dk.

Husk at overholde de angivne tidsfrister

Selvom sagsbehandlingstiden er forlænget, er det fortsat vigtigt, at du som borger eller arbejdsgiver overholder de angivne tidsfrister, da det ellers kan have betydning for din berettigelse til en ydelse.

Har du brug for hjælp til den digitale ansøgning til forsøgerydelse eller enkeltydelse, kan du altid henvende dig i jobcenteret og få hjælp til din ansøgning i den nye selvbetjeningsløsning. 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen