Ekspropriation til anlæg af en dobbeltrettet fællessti i Faxe

Dette sker ved anlæg af en dobbeltrettet fællessti langs østsiden af en del af Præstøvej. Stien starter ved Kommunegården, Præstøvej 89A og slutter ved Præstøvej 85.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 9. juni 2021, som angivet nedenfor:

Kl. 10.00: matr.nr. 16c Hovby By, Faxe beliggende Præstøvej 89A, 4640 Faxe

Kl. 10.30: matr.nr. 16æ Hovby By, Faxe beliggende Præstøvej 91A, 4640 Faxe

Kl. 11.00: matr.nr. 1o Hovby By, Faxe beliggende Mølledalen 1-9, 4640 Faxe

Kl. 11.30: matr.nr. 1n Hovby By, Faxe beliggende Lindegårdsvej 2, 4640 Faxe

Kl. 12.00: matr.nr. 5t Hovby By, Faxe beliggende Præstøvej 85, 4640 Faxe

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside og/eller på adressen, Rådhusvej 4, 4640 Faxe i tidsrummet fra den 12. maj 2021 til den 9. juni 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, seniorkonsulent John Birkegaard – e-mail: jobi@faxekommune.dk samt telefonnr.: 6172 0927.

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen