Brugerbetaling for anmeldelser efter bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen)

Faxe Kommune har hidtil taget brugerbetaling for anmeldelser efter slambekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018). Det drejer sig hovedsageligt om anmeldelser af stabiliseret spildevandsslam og afgasset biomasse til jordbrugsformål.

Det har hidtil været vurderet, at anmeldelserne var omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021), hvorfor kommunen skal opkræve brugerbetaling for behandlingen af anmeldelserne.

Vi vurderer nu, at der ikke længere er grundlag for at opkræve brugerbetaling for sagsbehandlingen i forbindelse med selve anmeldelserne. Vi ændrer derfor praksis, så der ikke længere vil blive opkrævet et gebyr. Sagsbehandlingen vil dermed i højere grad blive ensrettet med de omkringliggende kommuner.

Faxe Kommune har ikke vurderet, at denne ændring af praksis giver anledning til en ændring med tilbagevirkende kraft for tidligere opkrævninger. Kommunen mener derfor ikke, at der er grundlag for at genoptage tidligere sager. Men borgere har selv mulighed for at rette henvendelse til kommunen, for at få tilbagebetalt forkert opkrævede gebyrer. Der er en 3-årig forældelse, så du kan udelukkende få tilbagebetalt gebyrer betalt i november 2020 eller senere. Hvis du ønsker dine gebyrer for denne periode tilbagebetalt, skal du kontakte kommunen på landbrug@faxekommune.dk.

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top