Kommunenyt

Gense Grøn konference i Grenaa med Connie Hedegaard

Gense Grøn konference i Grenaa med Connie Hedegaard

I sidste uge var godt 45 personer samlet på Grenaa Havn til konference om den grønne omstilling – herunder forretningsmuligheder for havnevirksomheder ifm. den grønne omstilling samt offshore vind-opgaver. Grenaa Roklub havde lagt sine lækre faciliteter til, og i samarbejde med Grenaa Havn og den nationale erhvervsklynge MARLOG havde vi fået skabt et spændende program med nogle …

Gense Grøn konference i Grenaa med Connie Hedegaard Læs videre »

Smil, sved og sjov på skoleskemaet

Smil, sved og sjov på skoleskemaet

Fredag den 24. september afholder Søren Kanne-skolen afd. Toubro den anden af tre bevægelsesdage, den sidste afholdes 29. oktober. Det er del af en større kommunal satsning, som skal sætte gang i elevernes motion ovenpå Corona og bakke op om det lokale idrætsforeningsliv, som har haft det svært under corona-nedlukningen. Reaktioner fra første bevægelsesdag 20. …

Smil, sved og sjov på skoleskemaet Læs videre »

Udbud af Betalingsløsning til skolemad og fritidsklubber

Fælles digitalt betalingssystem til at understøtte køb og betaling af skolemad og klubaktiviteter. Genopslag: Udbuddet omhandler et fælles digitalt betalingssystem, som i første omgang skal understøtte køb og betaling af skolemad og klubaktiviteter i henholdsvis folkeskoler og fritidsklubber i Københavns Kommune. Det er hensigten, at betalingssystemet på længere sigt også kan håndtere betalinger på andre af Københavns Kommunes områder.  Systemet skal understøtte …

Udbud af Betalingsløsning til skolemad og fritidsklubber Læs videre »

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Kommuneplantillæg 11 og Tillæg 1 til Lokalplan 85 for dobbelthuse på Munkemarken 20-28 i Thorning er vedtaget

Plan- og Vejudvalget har 6. september 2021 vedtaget ovennævnte kommuneplantillæg og lokalplan endeligt. Planerne træder i kraft 16. september 2021. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Udbud af inspektion af brandsikringsanlæg

Aftalen dækker over alle former for inspektion af brandsikringsanlæg i Københavns Kommune Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Kontrakt vedrørende inspektioner af alle typer brandsikringsanlæg. Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell. …

Udbud af inspektion af brandsikringsanlæg Læs videre »

Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Byfest i Bolbro

Bolbro har i de sidste fem år været i gang med en omfattende områdefornyelse. Otte fysiske steder er blevet fornyet, og derudover er der blevet arbejdet med kulturelle, sociale og sundhedsfremmende aktiviteter i bydelen. Områdefornyelsen i Bolbro er nemlig ikke kun fysisk – den er også mental. By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) indvier BOLBRO-kunstværket …

Byfest i Bolbro Læs videre »

Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Odense får nye, lilla Forglem mig ej-bænke

Det er ikke kun den lilla farve, der gør de nye bænke iøjnefaldende og interessante. Citaterne, som de er prydet med, er også værd at lægge mærke til. De kommer nemlig fra mennesker fra demens, som gerne vil fortælle om deres sygdom og på denne måde være med til at nedbryde tabuer og fordomme om …

Odense får nye, lilla Forglem mig ej-bænke Læs videre »

Scroll til toppen