Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand til Linå Grøft

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand via bassin ved ny ringvejsbro

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 20. april 2021.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af renset regnvand via forsinkelsesbassin til Silkeborg Langsø Øst/Gudenåen i forbindelse med etablering af ny Ringvejsbro i Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 20. april 2021.

Download afgørelsen

Udledningstilladelse ringvejsbro, bassin K16926B, udløb SLO0357U (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen