Vandmiljø: Tilladelse til regulering af Søholt Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 9. december 2019

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omfatter en rørlægning af Søholt Bæk i forbindelse med at der anlægges en ny vej mellem Stagehøjvej og Nordre Ringvej. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljø eller afvandingsevne i Søholt Bæk

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 9. december 2019.

Download afgørelsen

Tilladelse til regulering af Søholt Bæk (pdf)

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top