Vandmiljø: Tilladelse til regulering af Kejlstrupgrøft

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 5. marts 2020

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen til regulering omfatter stensikring samt ændring af vandløbstracé for afvandingsgrøften Kejlstrupgrøft. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljø eller afvandingsevne i grøften eller vandløbs nedstrøms projektet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 5. marts 2020

Download afgørelsen

Tilladelse til regulering af Kejlstrupgrøft (pdf)

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top