Vandmiljø: Tilladelse til ny ringvejsbro over Gudenåen

Klager indsendes via klageportalen senest 3. februar 2021

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omfatter arbejde i Gudenåen og Silkeborg Langsø når der etableres en ny ringvejsbro over Gudenåen. Tilladelsen omfatter desuden arbejdet med nedrivning af den eksisterende ringvejsbro.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 3. februar 2021.

Download afgørelsen

Tilladelse til regulering af Gudenåen (pdf)

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen