Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand, Vestergade, Silkeborg

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 3. december 2020

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af regnvand i regnbede med filterjord på Vestergade, 8600 Silkeborg. Tilladelsen er opdateret den 4. november 2020, med tilføjelse af ét vejbed, på tilladelsens side 6.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 3. december 2020.

Download afgørelsen

Tilladelse til nedsivning af regnvand, Vestergade, Silkeborg (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top