Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand fra kunstgræsbane, Sejs

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. februar 2021

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af overfladevand fra en kunstgræsbane i Sejs-Svejbæk, 60ac, Linå By, Linå.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 19. februar 2021.

Download afgørelsen

Tilladelse til nedsivning af regnvand fra kunstgræsband (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen