Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand fra autooplagringsplads i Hårup.

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 25. december 2020.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af overfladevand i bassin fra en autooplagringsplads til personbiler på Ragnasvej 2, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 25. december 2020.

Download tilladelse til nedsivning af regnvand (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen