Vandmiljø: Tilladelse til krydsning af Smedebæk med vandforsyningsledning

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 13. maj 2021

Beskrivelse af sagen

Ikast-Brande og Silkeborg kommuner meddeler tilladelse til krydsning af Smedebæk ved Hampen med en ledning. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljø eller afvandingsevne i Smedebækken eller vandløb nedstrøms projektet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 13. maj 2021

Download afgørelsen

Tilladelse til krydsning af Smedebæk (pdf)

 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top