Vandmiljø: Tilladelse til etablering af minivådområde på Hindbjergvej 7, Kjellerup

Vandmiljø: Tilladelse til etablering af minivådområde på Hindbjergvej 7, Kjellerup

Klager indsendes via klageportalen senest 6. april 2021

Beskrivelse af sagen

Der gives tilladelse til at vandet fra et drænsystem fra ca. 52 ha i oplandet til Tange Å kan renses i et minivådområde, inden det ledes i Tange Å

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 6. april 2021.

Download afgørelsen

Tilladelse til minivådområde (pdf)

 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen