Vandmiljø: Tilladelse til regulering af Søholt Bæk

Vandmiljø: Tilladelse til at lukke afvandingsgrøft ved Kærhusmosen nær Hjøllund

Klager skal indsendes via klageportalen senest 30. september 2020

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omfatter lukning af ca. 50 m eksisterende afvandingsgrøft. Formålet er at hæve vandstanden i Kærhusmosen med henblik på at genoprette den tidligere højmose, og projektet udføres i et samarbejde mellem lodsejeren og Silkeborg Kommune. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet kan gennemføres uden at påvirke afvandingen udenfor lodsejeren ejendom.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Poul Erik Thystup på tlf. 2080 9227 eller e-mail pet@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være modtaget i klageportalen senest 30. september 2020.

Download afgørelsen

 

Tilladelse til at lukke en grøft ved Kærhusmosen (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen