Vedtagelse af lokalplan 11-018 Område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Silkeborg

Udlejningstilladelse til Velling Koller Camping

Silkeborg Kommune har den 16. juni 2020 givet ny udlejningstilladelsen til drift af Velling Koller Camping.

Silkeborg Kommune har efter campingreglementet/sommerhusloven givet ny udlejningstilladelse til drift af Velling Koller Camping, Velling Koller Vej 4, 8654 Bryrup.

Anledningen til ny udlejningstilladelse er alene, at der er indgået forpagtningsaftale for campingpladsen. Omfang af arealer, antallet af enheder og brugen af campingpladsen er uændret i forhold til den gældende udlejningstilladelse af 29. november 2018.

Klagevejledning

Kommunes afgørelse om udlejningstilladelse kan efter sommerhuslovens § 10 e, stk. 4 jf. campingreglementets § 18 påklages til Planklagenævnet af ansøger og ejer, offentlige myndigheder samt enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal være indgivet til Planklagenævnet senest den 16. juli 2020.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Ejler Toft Jensen på 8970 1443 eller på etj@silkeborg.dk

Udlejningstilladelsen

Kortbilag

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen