Truede oddere får håndsrækning

Truede oddere får håndsrækning

To medarbejdere fra Silkeborg Kommune er hoppet i det kolde vand i Lyså for at montere en gangsti under broen over Herningvej, som kan få den truede dyreart trygt over på den anden side af den trafikerede vej.

I øjeblikket er to medarbejdere fra Entreprenørgården ved at montere en ny odderpassage under Herningvej, hvor den gamle passage efter et tilsyn blev fjernet i december. Det foregår i varmt tøj og waders, for medarbejderne står i det kolde vand, når de monterer de modstandsdygtige rubiniebrædder, som udgør oddernes nye bro under Herningvej.

En af oddernes største trusler er trafikken. Derfor er odderpassagerne en vigtig del af indsatsen for at beskytte odderne, som foretrækker at gå over veje frem for at svømme under broer. Med faunapassagerne får odderne deres egen lille vej at gå på under de trafikerede veje.

Silkeborg Kommune har foreløbigt cirka 25 faunapassage, hvor større vandløb krydser trafikerede veje. Kommunen tilser passagerne hvert år og vedligeholder dem løbende efter behov, og det var i forbindelse med et sådan tilsyn, at man besluttede at etablere nye passager i Lysbro.

Vidtgående hensyn er nødvendige

Odderne har længe været i tilbagegang og er derfor beskyttet af international lovgivning. I Silkeborg findes de dog ved alle større søer og vandløb med fisk i. Derfor har Silkeborg Kommune fokus på at beskytte odderne og bidrage til, at de kommer i fremgang.

Silkeborg Kommunes indsats for de sjældne pattedyr indebærer også, at kommunen tager hensyn til odderne i al sagsbehandling og planlægning. Det betyder blandt andet, at Silkeborg Kommune sikrer steder langs søbredderne, hvor odderne uforstyrret kan komme på land. Rørskoven langs søbredden må ikke fjernes, og der etableres ikke bolværker og broer på sårbare naturområder.

Et andet tiltag, som beskytter odderen, er kravet om stopriste i alle fiskeruser. Stopristen er et metalkryds i en ruseåbning, der forhindrer, at oddere svømmer ind i ruserne og drukner.

Et led i en større plan

Silkeborg Kommunes indsats for at beskytte odderne er et led i en større plan for at fremme biodiversiteten i kommunen, højne kvaliteten af Silkeborgs natur og gøre det lettere og endnu mere interessant for borgerne at gå på opdagelse i naturen.

I den forbindelse har Silkeborg Kommune udvalgt nogle af kommunens truede og sjældne dyre- og plantearter, som kommunen har fokus på at gøre en særlig indsats for. Foruden odderen gælder det blandt andet moseperlemorsommerfuglen, markfirbenet og engblommen.

Oplev odderen i naturen:

Hvis man er nysgerrig på at se odderne i naturen eller se spor efter dem, er der gode muligheder for at gå på opdagelse efter dem i hele Silkeborg. Man ser dem oftest tidlig morgen og sen aften ved uforstyrrede vandløb og søer, men man kan også med jævne mellemrum få øje på dem midt på dagen og på mere befærdede steder.

I Silkeborg findes der flest oddere ved Salten Å og Funder Å, hvor der er dambrug, men de bliver også tit spottet tæt på Silkeborg by ved Silkeborg Langsø. Det er en god ide at holde øje ved broerne ved Chr. 8.’s Vej, Østergade og Herningvej.

Skulle man ikke være så heldig at se odderne, kan man stadig se spor efter dem. Her skal man holde øje med deres fodspor, deres viollugtende afføring og de glidebaner, som de bruger til at komme ned i vandet.

 Sliskespor fra odder

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen