Miljøgodkendelse til Kingo Recycling A/S, F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg tages op til revurering

Tilslutningstilladelse meddelt til Uggerhøj vaskehal, Lillehøjvej 44, 8600 Silkeborg

Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er d. 1. juli 2020

Beskrivelse af sagen

Der er givet tilslutningstilladelse i forbindelse med at Uggerhøj etablerer et bilhus med vaskehal med biologisk renseanlæg, og oliudskiller ved værksted/bilhus.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 1. juli 2020.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Emma Vestergaard på tlf. 8970 1538 eller på email EFVJ@silkeborg.dk

 

Download afgørelsen

Tilslutningstilladelse

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen