Silkeborg vil gøre det lettere for sårbare unge at få hjælp hos kommunen

Silkeborg vil gøre det lettere for sårbare unge at få hjælp hos kommunen

Sårbare unge skal opleve større sammenhæng, når de er i kontakt med flere forskellige afdelinger i Silkeborg Kommune. Det skal løfte kvaliteten af kommunens samlede tilbud til unge og gøre en forskel for unge, der lever på kanten af samfundet. Det er målet med ”Samarbejdsmodellen”, der lige nu bliver rullet ud i hele kommunen.

Center for Ungdomsforskning og Rockwool-fonden vurderer, at 60-70.000 af unge i Danmark lever på kanten af det danske samfund. Siden finanskrisen er gruppen af unge fordoblet og antallet af hjemløse mellem 18-24 år er stigende.

I Silkeborg går langt de fleste ukompliceret videre fra grundskole til ungdomsuddannelse eller job. Op mod 10 procent af de 16-17-årige og 20 procent af de 18-25-årige har dog brug for en særlig indsats for at komme godt videre i livet.

– Med Samarbejdsmodellen får vi endnu bedre mulighed for at hjælpe de unge, som ikke har fundet deres vej i livet endnu – og som måske også er faret lidt vild, siger Lone Baggersgaard Pedersen, sektionsleder for Familie og Børnehandicap.

Samarbejdsmodellen er bl.a. et resultat af Ungestrategiudvalget, som blev nedsat af Silkeborg Byråd i 2018, og som har haft særlig fokus på den sårbare gruppe af unge. Samtidig er den en konkret udmøntning af reformen “Bedre veje til uddannelses eller job”, der blev vedtaget af Folketinget i efteråret 2017. 

Magter ikke at forklare alting forfra igen og igen

Én ungekoordinater, én plan og hjælp til at navigere i et til tider uoverskueligt system. Det er nogle af de vigtigste svar fra de unge, når vi spørger om, hvad det er, der skal til, for at de kan lykkes.

– Der er især mange, der efterspørger, at vi bliver bedre til at tale sammen på tværs af kommunen, så de ikke skal starte forfra med at forklare deres situation. Og så ønsker de sig faste støttepersoner, som kan hjælpe dem med at finde rundt i et nogle gange kompliceret system. Og så håber de måske mest af alt på at møde nogen, der kan se deres potentiale og tror på dem midt i en svær tid i deres liv, fortæller Pia Ulrich-Hansen, leder af Ungeguiden i Silkeborg Kommune.

Derfor får de unge fremadrettet en fast ungekoordinator, som de selv er med til at vælge og det bliver et krav at udarbejde en fælles plan på tværs af alle involverede afdelinger.

Samarbejdsmodellen er et samarbejde mellem fem afdelinger i Silkeborg Kommune; Beskæftigelse, Børn og Familie, Skole, Sundhed og Omsorg og Socialafdelingen.

”Hvis nogen kan lykkes med det her, så er det Silkeborg”

Selvom det virker logisk at samarbejde på tværs af afdelinger i en kommune, så kan det være vanskeligt at føre ud i livet. Lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, Maja Lundemark Andersen, har brugt de sidste mange år på at undersøge, hvordan man i praksis sætter borgerens perspektiv i centrum under et forløb ved kommunen eller andre offentlige instanser.

”En af de store udfordringer er at få de forskellige paradigmer til at snakke sammen. For der er stor forskel på, om du arbejder ud fra fx en pædagogisk eller en lægefaglig tilgang. Og her er det vigtigste, at borgerens perspektiv står fuldstændigt centralt i arbejdet for at finde de bedste løsninger for det enkelte menneske,” forklarer Maja Lundemark Andersen.

Hun er dog særlig fortrøstningsfuld på Silkeborgs vegne, når det handler om at sætte borgeren i centrum på tværs af kommunens afdelinger.

”Silkeborg har allerede længe haft snuden i sporet og arbejdet med at sætte borgeren i centrum. Der har været en særlig ledelsesmæssig opbakning til at arbejde med det her. De er ikke i mål, men hvis der er nogen, der kan lykkes med det her projekt, så er det i mine øjne Silkeborg, siger Maja Lundemark Andersen, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. 

Et af eksemplerne på, hvordan Silkeborg også arbejder med at sætte borgeren i centrum er tilbuddet ”Helhedsorienteret Indsats”. Her får sårbare familier tilbudt én fast kontaktperson hos kommunen. Læs mere om Helhedsorienteret Indsats.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen