Silkeborg Kommune tager manglen på SOSU’er alvorligt

En kombination af flere ældre, mindre ungdomsårgange og højkonjunktur giver mangel på arbejdskraft på SOSU-området. I Silkeborg Kommune sættes alle sejl ind for at møde udfordringerne.

Der er flere grunde til, at vi oplever mangel på SOSU’er disse år. Der bliver flere ældre – og det faktum, kombineret med mindre ungdomsårgange og en konjunktur, som betyder en generel lav ledighed, sætter kommunerne under pres.

– Vi er bestemt ikke den eneste kommune, som oplever disse udfordringer lige nu. Det afgørende er, at vi har en plan for, hvordan vi vil forholde os til den udvikling, siger Inge Bank, Sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune.

De kommende år vil udfordringerne ikke blive mindre, da vi allerede på nuværende tidspunkt har en høj gennemsnitsalder blandt eksisterende medarbejdere. Det betyder, at mange om få år vil gå på pension. Og afgangen af medarbejdere inden for både SOSU- og sygeplejerskefaget bliver dermed større end det antal, der uddannes.

Rammerne for en attraktiv arbejdsplads

Silkeborg Kommune arbejder intenst med både at fastholde de eksisterende medarbejdere og at skærpe interessen for faget.

– Vi kommer til at gøre endnu mere ud af det første års ansættelse som SOSU-medarbejder, hvor vi i endnu højere grad vil hjælpe de nyansatte med at omsætte deres viden til praksis. Og vi vil blive endnu bedre til at udnytte de ressourcer, den enkelte medarbejder kommer med. Så brænder du for fx udelivet, skal du også bruge den passion i dit daglige arbejde, fortæller Inge Bank.

Silkeborg Kommune kigger også mod de medarbejderne, der nærmer sig pensionsalderen.

– Vi er optagede af, hvordan kan vi skabe en fleksibel hverdag på nedsat tid, som passer til den enkelte – så vi alle kan få glæde af seniormedarbejdernes store viden lidt længere, forklarer Inge Bank.

Også i det daglige arbejde på plejecentrene og i hjemmeplejen er der fokus på, hvordan medarbejderne kan fastholdes på arbejdspladsen. Og i den forbindelse er godt arbejdsmiljø, blik for mulige karriereforløb og en høj grad af faglig arbejdsglæde vigtige nøgleord.

– Vi skal ikke bare arbejde på ét initiativ, men sprede vores indsatser ud. Derfor vil vi i den kommende tid blandt andet se mere på muligheden for løbende uddannelse, der understøtter det daglige arbejde og en mere fleksibel arbejdstid, som er tilpasset den enkeltes familieliv og en hverdag. Og så vil vi skabe rammerne for, at du får lov at bruge de kvaliteter, du kommer med som menneske – og ikke bare fagperson, siger Inge Bank.

Giv de gode historier en stemme

Et andet indsatsområde er at få sat ord på, hvad jobbet som SOSU-medarbejder egentlig handler om – og få nedbrudt nogle af de fordomme, som uddannelserne er ramt af.

– Vi vil rigtig gerne give alle de gode medarbejderhistorier en stemme. Der er så mange gode fortællinger derude, som viser, at jobbet ikke bare handler om praktiske opgaver… Du samarbejder med de ældre og er med til at støtte deres sundhed, trivsel og livskvalitet, og på den måde er du faktisk med til at gøre en rigtig stor forskel i hverdagen, siger Inge Bank.

Det er blandt andet de historier og andre praktiske oplysninger om uddannelsen, som Sundhed og Omsorg tager med på diverse uddannelsesmesser for både de helt unge og voksne, som er klar til at tage en uddannelse.

Fokus på de uddannelsessøgende

Silkeborg Kommune har også en særlig indsats målrettet tre grupper, der ønsker at komme i gang med en uddannelse: Unge ledige på kontanthjælp, borgere over 25, som er dagpengeledige og indvandrer.

– Vi oplever, at mange i de grupper rent faktisk har kompetencer, til at tage de her uddannelser. Men tit så handler det om, at åbne deres øjne for mulighederne, så de kan se sig selv i jobbet, siger Irene Maagaard Frederiksen, uddannelsesansvarlig på SOSU-området i Silkeborg Kommune.

Indsatsen bygger på et stærkt samarbejde mellem Ungeguiden, Jobcenteret og Integrationsteamet, som dagligt møder de borgere, der kunne have interesse i uddannelserne.

For at vække en spirende interesse tilbyder Plejesektionen blandt andet workshops og deltager på uddannelsesmesser, hvor lokalledere og SOSU-elever fortæller om hverdagen – og hvor Silkeborg Kommune tilbyder en 3 måneders praktik forud for en eventuel opstart på SOSU-skolen.

Integrationsteamet i Silkeborg Kommune har særligt fokus på det 2-årige IGU-forløb for indvandrer og flygtninge, som åbner op for yderligere 20-25 praktikforløb.

– Alle vores indsatser har rod i at inspirere målgrupperne. Og det mener vi, praktikkerne kan være rigtig gode til. Her kan vi for alvor vække interessen for faget og vise, at jobbet som både SOSU-assistent og SOSU-hjælper er fyldt med meningsfyldte opgaver, som kræver en høj grad af faglighed at løse, fortæller Inge Bank.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top