Silkeborg forbereder sig på vaccinen

Silkeborg forbereder sig på vaccinen

Vaccinen er på vej, men der går måneder før alle er vaccineret, så hold fast Silkeborg! Vi skal fortsat undgå at blive smittet. Selv om Danmark er klar til at vaccinere mod smitte med coronavirus, så snart vaccinerne er godkendte, og de første leverancer er modtaget, så vil der gå måneder, før alle er blevet vaccineret. De første vacciner vil blive prioriteret til udvalgte grupper med øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte samt frontpersonale på sundheds- og ældreområdet. Så hold fast, Silkeborg!

Her er, hvad vi ved og forventer lige nu (17. december 2020):

Bliver vaccinationen frivillig og gratis?

Ja.

Hvornår begynder vaccinationen?

Det ventes, at de første vaccinationer kan begynde i Danmark ca. tre dage efter at vaccinen er godkendt af myndighederne. Sundhedsmyndighederne forventer, at de første bliver vaccineret i Danmark mellem jul og nytår.

Hvordan får jeg besked om vaccination?

Sundhedsstyrelsen vil løbende informere om vaccination i Danmark.
Borgere og medarbejdere, der skal vaccineres på fx et plejecenter eller et hospital, får besked om tiderne fra plejecenteret og hospitalet.
Øvrige borgere vil i grupper efter fødselsdato få tilbud og information om vaccination via e-boks eller brev. Det er borgere, der skal vaccineres i de regionale vaccinationscentre, og de skal selv booke en tid til vaccination via en national hjemmeside på samme måde, som vi bestiller tid til en coronatest på coronaprover.dk. Borgere, der ikke selv er i stand til det, skal så vidt muligt have hjælp fra pårørende til at booke vaccinationstider og til transport til vaccinationscenteret.

Hvorfor vaccinerer vi?

Sundhedsmyndighederne vaccinerer for at:

 • Minimere død, alvorlig sygdom og senfølger som følge af smitte med coronavirus
 • Minimere spredning af smitte i samfundet
 • Sikre, at samfundskritiske nøglefunktioner fortsat kan fungere

Hvordan foregår vaccinationen?

Vaccinationen af befolkningen kommer til at foregå i to faser:

 • Fase 1: Her er en begrænset mængde vacciner til rådighed, som prioriteres til risikogrupper og sundheds- og omsorgspersonale.
 • Fase 2: Her er vaccineforsyningen tilstrækkelig til at vaccinere større grupper og efterhånden hele befolkningen. 

Hvor foregår vaccinationen?

Vaccinen vil blive distribueret fra Statens Seruminstitut til regionerne, og regionerne har herefter ansvar for at organisere tre vaccinationssteder i Fase 1:

 • Vaccination på hospitalerne til personale og indlagte.
 • Vaccination på et vaccinationscenter til borgere, der kan transportere sig.
 • Vaccination på plejecentre og senere også på sociale institutioner, hvor praktiserende læger vil stå for vaccinationen.

I Fase 1 foregår vaccinationen på centrale steder for at sikre den bedste fordeling og fordi vaccinen skal håndteres fra flerdosis glas med store krav til opbevaring.
I Fase 2 kan opgaven med vaccination decentraliseres til fx praktiserende læger, apoteker mv.

Hvornår vaccineres de første på plejecentrene i Silkeborg?

De ca. 40.000 beboerne på landets 933 plejecentre er blandt de første, der vaccineres, fordi de er i særligt øget risiko for alvorlige forløb ved smitte. Afhængig af, hvor store mængder vaccine, der er til rådighed, vil rækkefølgen for vaccination på plejecentrene følger tre kriterier:

 1. Smittetryk (insidens): Vaccinationerne begynder i kommuner med flest smittede pr. 100.000 indbyggere (pr. 10. december 2020). I Region Midtjylland betyder det, at 10 andre kommuner står foran Silkeborg, bl.a. Aarhus, Randers, Horsens og Viborg.
 2. Størrelse af plejecentrene: Vaccinationerne begynder på plejecentre med flest beboere. De 21 plejecentre i Silkeborg Kommune har ca. 700 beboere. Marienlund Plejecenter er størst med godt 90 beboere.
 3. Parathed: De første vacciner leveres i flerdosis glas med store krav til opbevaring. Hvis et vaccinationssted ikke er klar til at håndtere vaccinationerne, går man videre til den næste på listen.

Personalet på plejecentrene forventes også at blive tilbudt vaccination samtidig med borgerne. Personale, der ikke er til stede ved vaccinationen, bliver tilbudt vaccination på regionens vaccinationscenter.

Hvornår vaccineres ældre borgere i eget hjem?

Borgere, der får praktisk og personlig hjælp, vil få tilbud og information om vaccination i e-boks eller pr. brev. Borgere, der ikke selv er i stand til det, skal så vidt muligt have hjælp fra pårørende til at booke vaccinationstider og til transport til vaccinationscenteret. Er det ikke muligt, vil hjemmeplejen være behjælpelig.

Hvordan forbereder Silkeborg sig på vaccinen?

Lige nu er Silkeborg Kommune i fuld gang med at forberede sig til, at vaccinen kommer:

 • I samarbejde med Region Midtjylland, skal der findes et egnet sted til et centralt vaccinationscenter.
 • På plejecentrene, i hjemmeplejen og på sociale institutioner indhentes interessetilkendegivelser fra borgere og medarbejdere til vaccination.
 • Der udarbejdes vaccinationslister over plejehjem og midlertidige pladser, herunder akutpladser.
 • Der forberedes faciliteter på plejecentre til vaccination:
  • Klargøringsområde
  • Vaccinationsområde med smitteforbyggende rammer og afskærmning til andre borgere og mulighed for at sidde eller ligge ned
  • Observationsområde, hvor borgerne venter i 15 minutter til observation efter vaccinationen, som efter andre vaccinationer.
 • Borgere, der ikke selv er i stand til det, skal så vidt muligt have hjælp fra pårørende til at booke vaccinationstider og til transport til vaccinationscenteret. Er det ikke en mulighed, vil hjemmeplejen finde en løsning.

Hvordan bliver vaccinationen registreret?

Borgere og medarbejdere på plejecentre m.v. skal afgive en interessetilkendegivelse, før de kan vaccineres, og som Silkeborg Kommune journaliserer og videregiver til Region Midtjylland. Interessetilkendegivelsen kan til enhver tid tilbagekaldes inden vaccinationen. Når vaccinationen er givet, bliver den i lighed med andre vaccinationer registreret i Det Danske Vaccinationsregister.

Hvordan virker vaccinen?

Når en virus kommer ind i kroppen, går immunsystemet i gang med at bekæmpe den fremmede virus. Hukommelsescellerne kan huske virus, så man ikke bliver syg, hvis virus kommer igen. En vaccine hjælper kroppens immunsystem, så man ikke bliver syg, hvis virus kommer ind i kroppen. Vaccinen hjælper mod alvorlig sygdom og forhindrer, at andre bliver smittet.

Hvor mange gange skal man vaccineres?

Det er forskelligt. En influenzavaccine skal man have hvert år, mens en stivkrampevaccine kun behøves hvert 10. år. Sundhedsmyndighederne ved endnu ikke, hvor længe en vaccine mod coronavirus virker. Det forventes, at den første vaccine skal tages to gange med tre ugers mellemrum for at have effekt.

Er der bivirkninger ved vaccinationen?

Som ved andre vacciner kan der være nogle få personer, som får bivirkninger. Information om mulige bivirkninger vil fremgå af Sundhedsstyrelsens informationer om vaccinerne, og desuden bliver bivirkninger indberettet til sundhedsmyndighederne.

Hvor kan jeg få mere at vide om vaccination?

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om vaccination. Se også filmen: Værd at vide om vacciner.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen