Silkeborg får ny bydel med inspiration fra New York

Om få uger begynder arbejdet med en helt ny bydel midt i Silkeborg by.

AP Pension står bag den nye bydel, som er tegnet af C. F. Møller. Den nye bydel kommer til at bestå af 32.000 m2 blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line. Den nye bydel har rekreative arealer direkte til Gudenåen (Remstrup Å) og forbinder det kulturhistoriske område ved Papirfabrikken med Silkeborg midtby.

Lokalplanen for den nye bydel Søtorvet er netop godkendt i Silkeborg Byråd.

AP Pension ventes at gå i gang med planlægningen af 1. etape af den nye bydel i september 2017.

Søtorvet er et stort område, der ligger centralt placeret i Silkeborg som et knudepunkt mellem midtbyen, Silkeborg Langsø, Slotsholmen, Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen.

I dag henligger området med store parkeringsarealer, en stor Kvickly og en Circle K-tankstation.

280 lejeboliger i huse fra 5-8 etager, butikker og cafeer samt hævet bypark

I fremtiden vil området blive omdannet med ca. 280 ejer- og lejeboliger fordelt på otte punkthuse i forskellige højder fra fem til otte etager. Husene opføres i forskellige tegltyper med varierende farver og grøn beplantning.

Inspireret af New York High Line bygges husene på et hævet, offentligt tilgængeligt byrum – en bypark – som giver nogle flotte kig ud over byen, Silkeborg Langsø, Havnen og naturen.

Det hævede byrum skærmer samtidig for støjen fra den trafikerede Christian 8.s Vej, og dermed skabes et fredeligt, offentligt byrum med udsigt over området, hvor naturen og byen mødes.

Byparken folder sig med amfitrapper ned mod promenaden langs Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen.

Under byparken etableres en stor dagligvarebutik på ca. 3.500 m2 med lager og varegård, parkering, og med mindre butikker og caféer i stueplan ud mod åen og promenaden. Ved Havnen etableres en helt ny torveplads, som er forbundet til promenaden langs åen.

– Silkeborg er inde i en utrolig spændende og meget positiv udvikling. Det er en attraktiv by at investere i for AP Pension. Befolkningstallet vokser, og vi tror, at udviklingen fortsætter. Derfor vil der være en stigende efterspørgsel i fremtiden efter kvalitetsbyggeri som Søtorvet med en unik beliggenhed. Jeg er glad for at vi med dette projekt er med til både at skabe gode afkast til vores kunder, men også etablere et byrum, som skaber glæde for borgerne i Silkeborg, siger direktør Peter Olsson, AP Ejendomme.

– AP Pension skaber en helt ny bydel med en unik beliggenhed i Silkeborg by. Det er blot det seneste eksempel på, at store investorer har fået øje på Silkeborgs kvaliteter. Vi har alt det, som vi hører ejedomsudviklere efterspørger: Her er smuk natur, et levende byliv og en god infrastruktur, ikke mindst med Silkeborgmotorvejen, som har skabt endnu bedre muligheder for pendlere, siger borgmester Steen Vindum.

Se flere illustrationer på Søtorvets hjemmeside  

Yderligere information:
Direktør Peter Olsson, AP Ejendomme, tlf. 20 98 50 18.
Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, tlf. 26 29 37 32.
Jarl Gorridsen, formand for Silkeborg Kommunes Plan-, Miljø- og Klimaudvalg, tlf. 53 61 46 61.
Direktør Jann Hansen, Silkeborg Kommune, tlf. 21 48 55 43.

FAKTA 

AP Pension bygger en ny bydel på Søtorvet i Silkeborg midtby.
Den nye bydel er tegnet af C. F. Møller og rummer ca. 32.000 m2 blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line.
Bebyggelsen kommer til at rumme 280 boliger, som er fordelt på otte punkthuse i forskellige højder, og under byparken etableres en stor dagligvarebutik, parkering, caféer, og der bliver amfitrapper og promenade langs Remstrup Å.
Området består i dag af store parkeringsarealer, en stor Kvickly og en Circle K-tankstation.

Byggeriet er opdelt i tre etaper 
Første etape: AP Pension går i gang med at bygge boliger og ny Kvickly-butik på Søtorvet. Planlægningen af arbejdet begynder i september 2017.
Anden etape: Kvickly flytter ind i den nye butik, og den gamle Kvickly rives ned, så 2. etape af bebyggelsen kan opføres.
Tredje etape: Er aftalerne på plads, vil AP Pension bygge 3. etape, hvor Circle K-tankstationen ligger i dag.

Nye veje i bydelen
Den nye bydel ændrer vejene i området, så trafikafviklingen bliver bedre, og så vejene kan håndtere den forventede fremtidige trafik.
Det nuværende Kvickly-kryds ved Søvej og Christian 8.s Vej sløjfes.

Søvej føres i stedet ud i et nyt kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset bliver indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken.

Der bygges en ny vej fra Papirfabrikken, som føres ud til et nyt T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, hvor Kvickly ligger i dag.
Christian 8.s Vej flyttes samtidig væk fra Silkeborg Langsø, så der dannes en grund til et nyt Museum Jorn ved Silkeborg Langsø.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top