Receptpligtig kultur skaber positiv energi

Receptpligtig kultur skaber positiv energi

Fælleslæsning, samtalesalon om kunst og et besøg hos Tollundmanden er bare nogle af de oplevelser, som borgere, der har deltaget i Kultur på recept, har fået med i bagagen.

Fra 2017 – 2019 afvikler Silkeborg Kommune 25 Kultur på recept-forløb, hvor langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, stress og angst, får ordineret kulturoplevelser.

Det overordnede mål med Kultur på recept, er at undersøge, om kulturoplevelser kan hjælpe langtidssygemeldte tilbage i arbejde.

Og et år inde i projektet, tegner der sig et positivt billede.

Mere overskud og god energi

Silkeborg Kommune har i foråret 2017 gennemført fem hold med cirka 10 borgere på hvert og evalueret på forløbene via spørgeskemaer baseret på i alt 37 deltagere.

Det billede, som tegner sig er, at Kultur på recept har haft en positiv indflydelse på mental trivsel og velbefindende på over halvdelen af det første hold, vi har haft igennem forløbet.

Derudover viser resultaterne at: 

  • 38% følte, at de i mindre grad havde lyst og overskud til at være sammen med andre mennesker før forløber. Efter forløbet var det faldet til 9%
  • 63 % følte sig i mindre grad klar til at komme på arbejdsmarkedet før forløbet. Efter forløbet var det faldet til 28%
  • 13 % følte sig i nogen grad klar til at komme på arbejdsmarkedet før forløbet. Efter forløbet var det steget til 34%

– Kultur på recept er et godt eksempel på, at det godt kan betale sig at gøre op med vanetænkningen og prøve nye veje af. Jeg håber, at projektet kan inspirere andre fagområder til at prøve kræfter med alternative løsningsmodeller, siger Line Sørensen, projektleder på Kultur på recept i Silkeborg Kommune.

Projektet løber fra foråret 2017 og slutevalueres af Sundhedsstyrelsen ved udgangen af 2019, hvor data fra alle fire forsøgskommuner indgår.

Derfor er vores undersøgelse heller ikke udtryk for en slutevaluering, men for et lokalt øjebliksbillede af, hvordan de 37 borgere har oplevet forløbet. 

– Vores foreløbige evaluering giver et godt øjebliksbillede af, hvordan deltagerne har oplevet forløbet. Kultur på recept fortsætter et par år endnu, og vi håber selvfølgelig, at resultaterne fortsat vil understøtte den positive udvikling, forklarer Line Sørensen, projektleder på Kultur på recept i Silkeborg Kommune. 

Et skub i den rigtige retning

Margit Kallesø har tidligere på året deltaget i Kultur på recept – og det har været en positiv oplevelse, som har bidt sig fast: 

– Forløbet inspirerede mig til at komme videre. Det gav mig mod og fik mig til at indse, at jeg ikke skal gemme mig, men stå ved mig selv. Jeg fik et skub i den rigtige retning, og nu er jeg på vej i et praktikforløb. 

Også i Silkeborg Kommunes  beskæftigelsesafdeling ser man positivt på de foreløbige resultater, der giver et godt afsæt for det videre arbejde med borgerne.

 – Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Og Kultur på recept giver os et nyt redskab til at nå det mål. Derfor er jeg også glad for det flotte billede, evalueringen tegner. Kulturoplevelserne giver en positiv energi, så vi har et godt afsæt for at arbejde videre med den enkelte, siger Jørgen Skovhus Haunstrup, beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune.

Fakta

  • Silkeborg Kommune har sammen med Aalborg, Vordingborg og Nyborg fået tildelt syv millioner kroner af Sundhedsstyrelsen til at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter
  • Blandt andet Silkeborg Bibliotek, Silkeborg Bad, Museum Silkeborg, Museum Jorn og Den Kreative Skole tilbyder kulturoplevelser
  • Kultur på recept-forløbet varer 10 uger og består af tre ugentlige mødegange
  • Der afvikles 25 forløb i projektperioden, hvor målet er at få 250 borgere igennem 
  • Silkeborg Kommunes evaluering bygger på deltagernes besvarelse af WHO-5 trivselsindekset, som er en valideret metode til før- og eftermålinger af sundhedsindsatser

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen