Plads til det gode børneliv i Børnehuset Nørrevænget

Nye, inspirerende legefaciliteter udenfor og opdaterede, moderne rammer med masser af plads til leg og udfoldelse indenfor. Det moderniserede og toptunede børnehus står klar – og både børn og voksne er rigtig tilfredse med resultatet.

Børnehuset Nørrevænget har den sidste tid været igennem en stor renovering, som giver børnene bedre mulighed for at bruge krop og motorik både inde og ude. Selve bygningen har også fået et løft med blandt andet nye vinduer og bedre ventilation.

– Midlerne til moderniseringen kommer blandt andet fra regeringens øremærkede midler til særlige boligområder. Og på den måde har midlerne været en rigtig god løftestang for at komme i mål med institutionens ønske om at blive en certificeret idrætsbørnehave. Udover de ydre rammer betyder de ekstra midler også, at vi kan ansætte flere pædagoger, så vi har en rigtig god normering i Børnehuset Nørrevænget, siger Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

Mohamed Abdi Warsame er far til Khadijah, der går i børnehaven, og er kommet i Børnehuset gennem flere år. Han mærker hver dag, hvordan de nye rammer og en stærk ledelse har udviklet Børnehuset positivt.

– Det er virkelig et sted, der har udviklet sig i en god retning. Børnene har fået meget mere plads og næsten alt er renoveret. Men måske allervigtigst, så kan jeg mærke, at pædagogerne brænder for deres arbejde – det skal de have stor ros for, siger Mohamed Abdi Warsame.

Caroline Lindholm Pedersen, der er mor til Thor, som også går i børnehaven, er enig med Mohamed:

– Det er en institution med mange gode pædagogiske ressourcer, hvor de voksne ser det enkelte barn. Og så er de fantastiske til at understøtte både sprog og bevægelse. Moderniseringen af institutionen har virkelig givet den et løft – selv forældrene får lyst til at slå sig løs med legeredskaberne i den nye multisal, når de henter børnene. Og det er da virkelig et godt tegn, fortæller Caroline Lindholm Pedersen.

Tid og plads til sproglig og motorisk udvikling

Med ekstra personale følger også muligheden for at skabe gode rammer for struktureret leg og læring, som kan foregå i små grupper, hvor der er tid til at se og mærke det enkelte barn.

– Det, at vi har lidt flere pædagoger i vores institution, betyder fx, at vi har mulighed for at tage på i det blå – gerne i små grupper med to eller tre børn. Det har vi rigtig god erfaring med, for det skaber en rolig og tryg ramme for den enkelte. Der er tid til at fordybe sig i en snegl, vi møder på vejen eller at gå på opdagelse mellem skovens træer og mærke det ujævne underlag under gummistøvlerne, siger Helle Nielsen, leder i Børnehuset Nørrevænget.

Børnehuset Nørrevænget har plads til 140 børn fordelt mellem vuggestuen og børnehaven. En del af børnene er tosprogede, og derfor arbejder pædagogerne blandt andet med at styrke den sproglige udvikling hos børnene.

– Det er en kæmpe gevinst at være et multikulturelt børnehus. Vi får mulighed for at lege med sproget på helt andre måder hos os – og vi tænker sproget ind i alle vores aktiviteter på forskellig vis. Og det betyder også, at de børn, vi har været så heldige at drage omsorg for i deres tidlige år, går herfra med et bredt udsyn på verden, som i den grad kommer dem til gode, slutter Helle Nielsen.

Fakta

  • Børnehuset Nørrevænget bliver efter planen certificeret som idrætsbørnehave til foråret, men er allerede nu en profilinstitution for ’Børn i bevægelse’
  • Der er ansat en motorikpædagog, som giver støtte og vejledning til de børn, der har ekstra brug for det, men som også understøtter den helt almindelige hverdag med fokus på børn og motorik
  • 30 procent af børnene i institutionen må komme fra lokalområdet, mens resten af pladserne er åbne for børn fra øvrige områder
  • Institutionen har særligt fokus på bevægelse, udeliv samt sproglig og motorisk udvikling
  • Børnehuset Nørrevænget får både dagplejere og mødregrupper på besøg, som har legestue i huset, og grupperne nyder godt af pædagogernes erfaring. Besøgene sker blandt andet for at skabe en bedre overgang for børnene, når de starter i institutionen

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top