Nyt samarbejde sætter fokus på adgangsforhold

Nyt samarbejde sætter fokus på adgangsforhold

Silkeborg Kommune har indgået et nyt samarbejde med foreningen God Adgang, der skal informere borgere og turister om adgangsforholdene og tilgængeligheden til kommunens bygninger.

Hver femte dansker bliver berørt af en funktionsnedsættelse på et tidspunkt i deres liv. Det kan f.eks. være allergi, nedsat hørelse eller gangbesvær. Det gør, at man bliver afhængig af en bygnings adgangsforhold og tilgængelighed.

Nu er der godt nyt for borgere og turister i Silkeborg Kommune med en funktionsnedsættelse. Sammen med foreningen God Adgang sætter Silkeborg Kommune fokus på adgangsforholdene til en række af kommunens bygninger. Sektionsleder i Ejendomme, Silkeborg Kommune, Søren Overgaard, fortæller, hvad første skridt i det nye samarbejde indebærer:

– Vi skal til at gennemgå vores bygninger sammen med God Adgang, der fagligt er stærke til at undersøge om, og hvordan vi gør bygningerne tilgængelige for alle. Adgangsforholdene kan ofte sikres ved at ændre på små detaljer som at gøre en dør bredere eller etablere en rampe over et trappetrin.

Når bygningerne er gennemgået og registeret, vil det være muligt at tjekke en bygnings tilgængelighed og adgangsforhold hjemme fra på hjemmesiden www.godadgang.dk. På den måde er det muligt at planlægge sit besøg på forhånd. Bygningerne vil løbende herefter blive gennemgået for at sikre, at adgangsforholdene er opdateret.

Fokus på læring
Det er Handicaprådet i Silkeborg Kommune, der har formidlet kontakten mellem kommunen og God Adgang. Det sker i lyset af kommunens vækst, hvor vi både oplever et byggeboom af nybyggeri i den kommende tid, samtidig med at vi har gang i en række større byudviklingsprojekter som fx Søfronten.

Samarbejdet lægger stor vægt på, hvordan vi indtænke gode adgangsforhold og tilgængelighed i byggeriet af nye offentlige bygninger og byprojekter. Det er et arbejde, som Silkeborg Kommune allerede har prøvet kræfter med – f.eks da Torvet i Silkeborg skulle anlægges. Her blev fundamentet løftet, så det var niveaufri adgang til butikkerne. God Adgang vil understøtte og rådgive Silkeborg Kommune om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at sikre lige adgang for alle.

– Jeg synes, at vi med det nye samarbejde med God Adgang tager et vigtigt skridt i forhold til at sikre, at kommunens borgere og turister kan færdes på lige vilkår med andre, siger Karen Marie Pedersen, formand for Handicaprådet i Silkeborg Kommune.

Følgende offentlige bygninger skal gennemgås:

  • Rådhuset Søvej 1 og 3, Silkeborg
  • Medborgerhusene i Silkeborg, Kjellerup og Them
  • Bibliotekerne i Silkeborg og Kjellerup
  • Jobcenter Silkeborg
  • Nybyggeri af tilsvarende offentlige institutioner/kulturinstitutioner
  • Nybyggeri særligt målrettet personer med fysiske funktionsnedsættelser

Efter to år skal samarbejdet evalueres.

Fakta om God Adgang

God Adgang blev stiftet i 2003 af VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer. Foreningen arbejder for at skabe bedre fysisk tilgængelighed i private og offentlige bygninger og udemiljøer bl.a. ved at informere borgere om tilgængeligheden.

En del af foreningens arbejde består i at teste, om bygningerne i kommunen lever op til de minimumskrav for tilgængelighed, der er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med Danske Handicaporganisationer.

Yderligere information

Søren Overgaard, sektionsleder i Ejendomme, Silkeborg Kommune. Mail: Soren.Overgaard@silkeborg.dk. Tlf: 40 20 45 50

Karen Marie Pedersen, formand for Handicaprådet. Mail: karen.marie.pedersen@blind.dk. Tlf: 23 35 82 62

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen