Ny pasningsmulighed i Kragelund

Børne- og Ungeudvalget har på deres møde i november 2018 besluttet, at etablere en mini-vuggestuegruppe i Kragelund Børnehus med opstart 1. februar 2019 eller snarest muligt derefter.

Mini-vuggestuegruppen starter op, når fire familier har tilkendegivet, at de ønsker deres barn indskrevet i gruppen. Den endelige startdato vil derfor være afhængigt heraf.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker mit barn indskrevet i mini-vuggestuegruppen ved opstart?

Senest den 1. januar 2019 skal du tilkendegive, at du ønsker dit barn indskrevet i mini-vuggestuegruppen. Ved tilkendegivelsen skal du oplyse om følgende:

  • Barnets navn og cpr-nummer, eventuelt nuværende pasning samt ønsket startdato. Tilkendegivelsen skal sendes på sikkermail til dagtilbud@silkeborg.dk
    Hvordan fordeles pladserne?
  • Pladserne bliver fordelt under hensyntagen til dagplejen i Kragelund, således at fordelingen tager højde for både efterspørgslen og for kvalitet i tilbuddene. En sådan styring kan medføre, at ikke alle forældre får deres ønske opfyldt.

Hvornår kan jeg forvente svar og hvordan?

Har du skriftligt tilkendegivet, at du ønsker dit barn indskrevet i mini-vuggestuegruppen i Kragelund Børnehus ved opstart, vil du modtage skriftligt svar i uge 2.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker pasning i mini-vuggestuegruppen på et senere tidspunkt?

Når mini-vuggestuegruppen er etableret, bliver det muligt at lave en opskrivning på ventelisten via vores Digitale Pladsanvisning på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Pladserne vil fordeles efter de gældende retningslinjer for tildeling af plads, som findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Hvad koster det, at have mit barn indskrevet i mini-vuggestuegruppen?

Børn indskrevet i mini-vuggestuegruppen bliver i dagligdagen en integreret del af det samlede børnehus, men betaler vuggestuetakst. Takster fremgår på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Der er mulighed for modulordning på lige fod med de øvrige børn i Silkeborg Kommunes vuggestuetilbud.

Hvis du vil vide mere om mini-vuggestuegruppen i Kragelund, kan du:

  • læse mere i Børne- og Ungeudvalgets beslutningsreferat på Silkeborg Kommunes hjemme
  • kontakte daglig leder i Kragelund Børnehus Jane Trangbæk på tlf. 20 18 52 06
  • kontakte Dagtilbud på mail eller tlf. 89 70 20 07

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top