Flere veje får ny asfalt

Ny asfalt på flere veje

I den kommende tid vil flere veje og stier i Silkeborg Kommune få et løft.

Der kommer nyt asfaltslidlag på veje, stier og fortove – til gavn for både bilister, cyklister og gående.

Nogle strækninger vil blive beklædt med den velkendte sorte asfalt, mens andre vil få en såkaldt overfladebehandling, hvor man først sprøjter et bindemiddel ud på vejen og derefter lægger granitskærver på.

Mens arbejdet står på, kan de strækninger, der arbejdes på, være spærret eller delvist spærret. Asfaltarbejde er meget afhængig af vejret. Derfor kan der ske ændringer i tidsplanen.

Huller i vejen bliver repareret
Sideløbende med asfaltarbejdet reparerer kommunen også huller i vejen, der udgør en fare for trafikken. Støder man på huller i vejen, kan man give besked via app’en ”Giv et praj”. 


Sådan kommer det til at foregå

Uge 32-34 – Kejlstrupvej, Bredhøjvej, Lillehøjvej og Brokbjergvej asfalteres

I ugerne 32-34 udskifter vi den slidte asfalt på Kejlstrupvej, Bredhøjvej og Brokbjergvej. Desuden asfalterer vi Lillehøjvej, som mangler det øverste slidlag, efter vejen blev anlagt sidste år.

Mens arbejdet står på, vil vejene være delvist spærret, og der kan forekomme omkørsel i korte perioder. Beboere og erhvervsdrivende har adgang til sin ejendom fra én af siderne, lige som der vil være adgang til butikker, mens arbejdet står på.

Går alt efter planen, kan Kejlstrupvej kan tages i brug i uge 33. Efter Kejlstrupvej kommer turen til Bredhøjvej, Lillehøjvej og Brokbjergvej, som tages i brug, som arbejdet skrider frem.

I uge 34 bliver vejbanerne stribet op.

Bredhøjvej asfalteres af to omgange

Da byggeriet af College 360 på Bredhøjvej endnu ikke er afsluttet, venter vi med at lægge ny asfalt på den centrale del af Bredhøjvej. Vi forventer, det sker i efteråret 2019.

Uge 32-33 – Rustrupvej asfalteres

Rustrupvej får nyt lag asfalt. Arbejdet begynder i slutning af uge 32.


Andre veje der står for tur

Gåstien langs Langsø får en overfladebehandling, så den får udtryk som en natursti frem for sort asfalt
Stierne langs Vestre Ringvej og Nordre Ringvej får ny asfalt
en del af Søndre Ringvej får ny asfalt

Senere får yderligere en række veje nyt asfalt.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen