Miljøgodkendelse til Kingo Recycling A/S, F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg tages op til revurering

Miljøgodkendelse af øget indhold af oliestoffer i støjvolde hos Kingo Recycling A/S på F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 27. maj 2019 kl. 23.59

Beskrivelse af sagen

Nogle typer jord er svære at rense fuldstændigt for oliestoffer. Silkeborg Kommune har godkendt at olieindholdet i støjvolde på plads 21 øges for let-udvaskelige oliestoffer (C6-C10 og >C10-C15). Grænseværdien øges fra hhv. 2 og 5 mg/kgTS til 8 og 20 mg/kgTS.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Hanne B Lorentzen på tlf. 8970 1503 eller på email hl@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 27. maj 2019.

Download afgørelsen

Miljøgodkendelse af 29. april 2019 (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen