Mere tryghed, når man udskrives fra hospitalet

Mere tryghed, når man udskrives fra hospitalet

Animationsfilm fra Hospitalsenhed Midt og Skive, Silkeborg og Viborg kommuner hjælper med at skabe mere tryghed for patienterne i overgangen fra hospital til eget hjem.

Hospital og kommuner bruger animationsfilm til at fortælle om tilbud og muligheder, når man er hjemme igen efter en indlæggelse på hospitalet. (Illustration: Sønc Animation) 

Hvad kan jeg få hjælp til, og hvad skal jeg selv sørge for, når jeg har været indlagt på hospitalet? Der kan være mange spørgsmål, som melder sig, når man kommer hjem igen efter et ophold på hospitalet. For mange, især ældre, borgere kan have brug for hjælp fra den kommunale hjemmepleje til at klare hverdagens opgaver, når de er blevet udskrevet fra hospitalet.

Hospitalsenhed Midt og Skive, Silkeborg og Viborg kommuner har derfor samarbejdet om en kort animationsfilm, som konkret oplyser om, hvad der sker, når man bliver udskrevet og fortsat har brug for støtte og pleje. Ansvaret for hjælp og service overgår nemlig fra hospital til kommunen, når man er tilbage i eget hjem.

Støtte til patienten under udskrivelsen

Personalet på Hospitalsenhed Midt vil opfordre patienterne og deres pårørende til at se filmen enten på afdelingernes mobile pcer eller patienternes egne mobiltelefoner, mens patienten stadig er indlagt. Når man er tilbage i eget hjem og får besøg af hjemmeplejen, følger hjemmeplejens personale op, hvis filmen ikke er blevet set på sygehuset.

– Ofte er patienterne kun indlagt få dage, og filmen kan hjælpe til, at patienter og pårørende sammen får aftalt, hvordan udskrivelsen kan foregå bedst muligt. På den måde er patienterne bedre forberedt på, hvad der sker, når de kommer hjem i eget hjem, men stadig kan have brug for hjælp. Filmen kan medvirke til, at man ikke oplever usikkerhed og bekymring for, om noget falder mellem to stole, siger oversygeplejerske på Neurologi, Ulla Veng.

Vigtigt med samme information

Når man først er kommet hjem til sig selv, kan nye spørgsmål trænge sig på – f.eks. hvis man oplever, at det måske ikke går helt så godt, som man havde håbet på. Så er kommunen klar med hjælp og støtte. Kommunerne har sundhedspersonale, som kan videreføre behandlingen, hvis det er nødvendigt, og som kan hjælpe borgeren i gang med at klare sig selv igen i sin egen bolig.

– For kommunerne har det været vigtigt, at vores borgere får den samme information om tiden efter udskrivelsen uanset, om man spørger på hospitalet eller i hjemmeplejen, siger omsorgschef i Viborg Kommune, Maila Tandrup.

Filmen henvender sig også til de pårørende, som kan have behov for viden om, hvordan hospital og kommune samarbejder om overgangen til eget hjem efter en indlæggelse.

– De pårørende kan bidrage med meget som f.eks. at hjælpe med at indrette hjemmet, så der er plads til hjælpemidler og sørge for, at der er mad i køleskabet. Et tæt samarbejde mellem hospital, kommune og de pårørende er med til at skabe den tryghed, som også er en del af at bliver rask igen, siger hun.

Kan ses på hjemmesider

Den korte animationsfilm er tilrettelagt i et samarbejde mellem de fire parter med støtte fra Viborg Kommunes animationspulje og produceret af firmaet Sønc Animation. Filmen ligger tilgængelig på de tre kommuner og hospitalets hjemmesider fra den 1. marts 2019, men du kan allerede nu se filmen her.

Når man bliver udskrevet, får man desuden udleveret et postkort med telefonnumrene til de tre kommuners visitationsafdelinger. Dem kan man kontakte, hvis man har brug for råd og vejledning, når man er tilbage i eget hjem.

Yderligere oplysninger

Viborg Kommune: Maila Tandrup, omsorgschef, tlf. 51 15 68 40, mail: mbta@viborg.dk

Hospitalsenhed Midt: Ulla Veng, oversygeplejerske, neurologi, tlf. 78 44 60 01

Silkeborg Kommune: Rikke Slot te Pas, sektionsleder for myndighedssektionen hos Sundhed og Omsorg, tlf. 30 35 22 96

Skive Kommune: Marianne Frost, leder af Plejeboligenheden og souschef i Pleje & Visitation, tlf. 20 34 30 02, mail: mafr@skivekommune.dk

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen